Skip to main content

Päätöksille Särkisalokodista haetaan toimenpidekieltoa

Särkisalokodin lakkauttamista koskevista päätöksistä on jätetty  tiistaina hallintokantelu Lounais-Suomen Aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Kantelussa vaaditaan, että lakkauttamista koskevat päätökset tulee heti määrätä täytäntöönpanokieltoon. Vaatimusta perustellaan muun muassa Särkisalokodin nykyisten asukkaiden tilanteella, jos päätöksen pannaan täytäntöön ennen niiden lainmukaisuuden varmistamista. Särkisalokodin toiminnan uudelleen avaaminen olisi käytännön syistä vaikeasti toteutettavissa, todetaan kantelussa.

Liitteineen parikymmensivuisessa kantelussa kerrataan kohtia  asian valmistelussa ja päätöksenteossa, joiden valossa päätös ei ole pitävä.

Yksi kohta on Saaristoasiain neuvottelukunnan kaupungilta pyytämä vastine särkisalolaisten sille lähettämästä kirjelmästä.
Salon kaupunki ei antanut kirjallista vastinetta saaristoasiain neuvottelukunnalle, vaan pitäytyi suulliseen vastineeseen.
Saaristoasiain neuvottelukunta esittää, että Salon kaupunki etsisi vanhusten palvelujen järjestämiseen Salossa ratkaisun, joka säilyttäisi vanhusten ja lasten palvelupisteen Särkisalokodin Salon kaupungin saaristo-osassa Särkisalossa.
Salon kaupunginhallitus ei ole käsitellyt saaristoasiain neuvottelukunnan sille lähettämää lausuntoa, eikä ole ottanut sitä muutoinkaan huomioon, todetaan kantelussa.
Kantelussa muistutetaan  sopimuksesta odottaa kymmenen vuotta.

Salon vanhuspalvelun johto on Perniöntien aluetoimikunnan mukaan pyrkinyt lakkauttamaan Särkisalokotia jo vuonna 2010.
Tuolloin suunnitelmasta luovuttiin sosiaali- ja terveystoimen johdon, kaupunginvaltuuston johdon ja sosiaali- ja terveyslautakunnan johdon yhteisellä toteamuksella siitä, että asiaan palataan suunnitelman mukaisesti vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Jaa artikkeli: