Skip to main content

Osuuskunnat tapetilla

Haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuoltoa on pyritty ratkomaan monella paikkakunnalla osuuskuntavetoisesti. Niin Salossakin, missä osuuskunnat ovat rakentaneet useita verkostoja. 

Suhtautumisessa osuuskuntien toimintaan näkyy monenlaisia asenteita. Osalle kiinteistönomistajia on selvää, että osuuskunnan linjaan liitytään – etenkin jos linja kaivetaan oman pihan kulmalta muutenkin, ja kertainvestoinnilla loppuu kaivojen tyhjennyttäminen tai muun kiinteistökohtaisen ratkaisun kanssa pelaaminen.

Toisaalla pistetään myös vastaan; Kunnallislehti kertoi tiistain numerossaan Paimiossa syntyneestä kahinasta. Sikäläinen Kalevan osuuskunta on rakentanut verkostoa ja kaupunki vahvistanut osuuskunnalle lain edellyttämällä tavalla toiminta-alueen. Ainakin parikymmentä toiminta-alueella sijaitsevaa kiinteistöä on jättänyt kuitenkin liittymättä osuuskuntaan, sillä osuuskunnan ammattitaitoa hoitaa verkostoon ei uskota. Samoin askarruttavat osuuskunnan talousasiat.

Salossa myös kaupunki suhtautuu osuuskuntiin toisin kuin naapuri. Maanantaina valtuusto vahvisti Kaukola-Tuohittu-Ylikulma-osuuskunnan toiminta-alueeksi käytännössä vain pohjavesialueet. Tämä tarkoittaa sitä, että pohjavesialueen ulkopuolisilla kiinteistöillä ei eteen tule ”pakkoliitosta” osuuskunnan verkkoon.
Osa kiinteistönomistajista varmaan kiittää linjauksesta. Ympäristön kannalta asian lopputulos ei muutu: pohjavesialueella jätevesiasioiden on pitänyt olla jo aiemminkin asiallisesti hoidetut.
Ihan täysiä pisteitä asian hoidosta kuitenkaan ei voi antaa ainakaan osuuskunnan vinkkelistä; suunnitelmia ja laskelmia on varmasti tehty väljemmän rajauksen ja isomman liittyjämäärän mukaan. Kaupungin päätös kutistaa molempia.

Valtuustossa toki kuultiin, että näkemykset asiasta jakautuvat Salon sisälläkin; Jouni Eskola (kesk) piti kolmen kaivon ratkaisua riittävänä, Harri Lindholm (vas) puolestaan ei. Molemmat valtuutetut asuvat yhtä lailla maaseudulla.

Osuuskuntien teknisestä osaamisesta ei Salossa ole toistaiseksi kuulunut mainittavia moitteita, joten ainakaan sillä ei liittymisvastarintaa voine perustella.

Jaa artikkeli: