Skip to main content

Niksaaren jätehuolto halutaan kuntoon

Niksaaressa on hyötyjätepiste, mutta paikalle toivotaan myös kunnon roskiksia saaren virkistyspalveluiden käyttäjille.Niksaaren eteläpuolisten, entisen lossirannan kahden pikkusaaren Algrundetin ja Björkgrundetin vapaa-ajan käyttö  kasvaa kovaa vauhtia.

Särkisalolaiset ovat tyytyväisiä kun alueen käyttö lisääntyy, mutta samalla huolissaan alueen roskaantumisesta. Alueelta poistettiin muutama vuosi sitten sekajätteen keräysastia, kun kaupunki siirtyi yhtenäiseen jätteenkeräysjärjestelmään. Kahvila hoitaa omat roskansa, mutta muiden roskille tarvitaan astia.

Pitäjänyhdistys Särfin esittääkin kaupunkikehityspalveluille, että alueelle pitäisi saada reilun kokoinen jäteastia. Reilua kokoa ei tarvita välttämättä jätemäärän takia, vaan alueen tuulisuuden takia.
Astiaan ei saisi jättää kotitalousjätettä, valvonta hoituisi kioskiyrittäjän toimesta. Särfinin ehdotukseen kuulu myös, jos astian käyttö ei suju, siitä luovutaan.

Jaa artikkeli: