Skip to main content

Näsen tuulivoimakaavasta aiotaan tehdä jatkovalituksia

Vääntö Näsen alueelle kaavaillun tuulipuiston kaavasta jatkuu.
Turun hallinto-oikeus tiedotti viime viikolla hylänneensä  Näsen tuulipuiston osayleiskaavasta tehdyt valitukset.
Salon valtuuston lokakuussa 2013 hyväksymästä kaavasta oli tehnyt valituksen useita yksityishenkilöitä sekä Salon luonnonmetsäsäätiö.

Valittajat eivät tyydy hallinto-oikeuden päätökseen vaan asia aiotaan viedä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Jarkko Huttunen on yksi, jonka valitus hylättiin hallinto-oikeudessa.
–Koko hanke tulisi arvioida uudestaan nykytietämyksen valossa, valitamme eteenpäin, hän sanoo.

Muun muassa melumallinnus on valittajien mukaan tehty tarkoitushakuisesti, jotta tuulivoima-alue saadaan sovitettua asumuksen keskelle.

Hanke on lähtenyt liikkeelle reilut viisi vuotta sitten ja sen jälkeen on tullut paljon uutta tietoa.
Huttunen huomauttaa haitoista, jotka jäävät pääsääntöisesti Raaseporin puolelle, mutta kaavasta saivat valittaa vain Salon puolen asukkaat.
–Monet asukkaat eivät tiedä, että jos kiinteistö on 1,5-2 kilometrin melualueella, se voi rajoittaa rakennusoikeutta.

Salon luonnometsäsäätiön Juhani Karhumäki ei halunnut vielä kommentoida asiaa;  säätiö on koolla viikonloppuna ja miettii kantaansa silloin.

Osan yksityishenkilöiden valituksista oikeus jätti aiemmassa valituksessa tutkimatta, sillä he eivät ole kuntalaissa tarkoitetulla tavalla Salon kaupungin jäseniä.
Oikeus katsoi, että kaavaa on sen nähtävilläolon jälkeen jo muutettu varsin paljon kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen suuntaan. Kaava-alue on osa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaa.
Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa melu- ja Naturaselvitykset on tehty riittävän kattavasti. 

Jaa artikkeli: