Skip to main content

Näsen tuulipuiston meluselvitykset eivät tyydytä asukkaita

Lääninrajalle kaavailtujen tuulivoimaloiden ympärillä kuohuu.
Salon valtuusto hyväksyi aluetta koskevan kaavan, josta kaavaillun tuulipuiston lähialueen asukkaat tekivät valituksen hallinto-oikeuteen.  Kaupunki antoi oikeudelle vastineensa, ja viimeisin askel on alueen asukkaiden oikeudelle antama vastaselitys.

Vastaselityksen mukaan muun muassa voimaloiden näkyvyys on kaavaselvityksessä ilmoitettu väärin.
Asukkaat katsovat myös, että kaavamääräys, jolla tuulivoimaloiden melun tuottaminen rajoitetaan tiettyyn ajankohtaan, on lainvastainen
Asukkaiden mielestä on vääristelyä väittää, että voimaloilla ei olisi läheisten kiinteistöjen arvoon vaikutusta.
Lisäksi vastaselityksessä todetaan, että Salo ei vastineessaan vastaa kysymyksiin melumallinnuksesta.  Kaupungin antamassa vastineessa on todettu, että muutoksenhakijoiden esittämät väitteet selvitysten riittämättömyydestä ovat lakiin perustumattomia ja virheellisiä.  
Asukkaiden mukaan vastine ei vastaa kysymyksiin siitä, mitä parametrejä melumallinnuksessa on  käytetty, eikä niitä löydy kaavoitusasiakirjasta.

Asukkaiden mukaan osayleiskaavassa ei ole huomioitu myöskään sitä, että tuulivoimaloiden haitta-alue on pääsääntöisesti Raaseporin puolella.    Vastaselityksessä vaaditaan, että Salo kaavoittaa tuulivoima-alueensa niin, että haitta-alue jää Salon puolelle.

Jaa artikkeli: