Skip to main content

Näsen tuulipuistohanke pysyy vireillä

Näsen tuulipuistohanke pysyy vireillä, mutta sen aikataulu on edelleen avoin. 
–Rakentamisen suunnittelu on niin varhaisessa vaiheessa, että emme lähde vielä arvioimaan aikataulua, toteaa Tuuliwatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Hanke otti askeleen eteenpäin, kun Turun hallinto-oikeus hylkäsi tai jätti tutkimatta voimaloiden rakennusluvista tehdyt valitukset.    Asiaa on puitu kohta kaksi vuotta: Salon rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi toukokuussa 2017 luvat kaikkiaan viidelle tuulivoimalle lääninrajan tuntumassa.

 Hallinto-oikeus perustelee valitusten kumoamista sillä, että alue on maakuntakaavassa sekä lainvoimaisessa yleiskaavassa osoitettu tuulivoiman tuotantoon tarkoitetuksi alueeksi.  Oikeus katsoo, että lupakäsittely on tehty oikein  eikä niiden mukainen rakentaminen vaikuta olennaisesti kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttöön.  Osaa valituksista oikeus ei tutkinut, sillä niiden jättäjiltä puuttui valitusoikeus. 

–Hanke etenee ilman tukia rakennettavaksi, toteaa Jari Suominen.

Viime vuonna yritys kertoi investoivansa myös Iihin sijoittuvaan tuulipuistoon ilman yhteiskunnan tukea. Tuuliwatilla on nyt Suomessa noin 1,4 terawattitunnin tuulivoimakapasiteetti.  Viime vuonna Suomeen ei rakennettu yhtään uutta tuulivoimalaa, mutta tuulivoimaa tuotettiin  yli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän eli noin 5,8 terawattituntia, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys. Suomessa oli viime vuoden lopussa 698 tuulivoimalaa.

Jaa artikkeli: