Skip to main content

Mikä on tärkeintä synnytyksissä

Maailman luonnollisin asia, synnytys, on noussut puheenaiheeksi Suomessa.

Salossa pelätään nyt synnytysosaston siirtoa Turkuun.  Johtava lääkäri Matti Helkiö on ottanut julkisesti kantaa siirron puolesta.  Valtakunnallisesti paineita tuo sosiaali – ja terveysministeriössä valmisteilla oleva asetus, jonka mukaan synnytyssairaaloissa on oltava välitön valmius tehdä hätäsektioita. Huolena on, että tarvittavaa henkilökuntaa ei Saloon saada.

Ministeriön asetuksen johtotähtenä  on tietysti potilasturvallisuus.   Vaakakupeissa ovat nyt ministeriön ajamat uudistukset ja toisaalta se kiistaton osa turvallisuutta, että mahdollisuus synnyttää asianmukaisella osastolla olisi kohtuullisen matkan päässä. 

Salossa  ongelma ei vielä ole pahin mahdollinen,  haasteet työvoiman saannissa ovat ruuhka-Suomessa sittenkin pienemmät kuin esimerkiksi pohjoisessa, eivätkä matkatkaan ole samaa tasoa kuin Lapissa.

Asiakkaiden näkökulman pitäisi tietysti olla ratkaiseva, heille palvelut järjestetään.  Laadukkaaksi tunnustettu, vaikka pienikin, synnytysosasto on käyttäjiensä mieleen.   Salon synnytysosasto on vauvamyönteiseksi sertifioitu ja on esimerkiksi Loimaan alueen synnyttäjien suosiossa Turun sijaan.   Toinen paljon julkisuutta saanut esimerkki on Tammisaaren sairaala, joka oli vaihtoehtoisine menetelmineen maineikas  ja suosittu yksikkö.   

Tyksin henkilökunnan ammattitaitoa ei varmasti käy kiistäminen, mutta sivumauksi jää, että pienen yksikön todistettu laatu ei aina paina vaakakupissa paljoa.  Miksipä ei voisi ajatella sen toisaalta toimivan houkuttimena työvoiman saamiseksi.

Mielenkiintoiseksi tilanne käy vuonna 2014 kun sairaanhoitopiirien rajoja avataan. Missä on silloin luontevin synnytyspaikka osalle salolaisia, jos Varsinais-Suomen synnytykset keskitetään Turkuun.   Osasta Saloa voi olla houkutus lähteä asioimaan Turun sijasta Lohjalle.

Jaa artikkeli: