Skip to main content

Metsähallitus: Teijolla täyttyvät edellytykset kansallispuiston perustamiseksi

Metsähallituksen mukaan keskeiset edellytykset kansallispuiston perustamiseksi Teijolle täyttyvät.
Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut selvitysluonnoksen edellytyksistä.  Selvitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, ja siitä voi antaa palautetta 25. lokakuuta asti.

Selvityksestä vastaava erikoissuunnittelija Mikael Nordström pitää Teijon alueen erityispiirteenä järvien suurta korkeuseroa merenpinnasta lähellä merenrantaa. Alueen luonto on myös monipuolista, se sisältää muun muassa karuja kalliomänniköitä sekä toisaalta soita ja lehtoja. 

Nordström toteaa, että myös kulttuuriperintö ja läheisyys kyliin on erityispiirre, ja Teijon kansallispuisto olisi ainoa hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen mannerpuisto.
–Se olisi selvä lisä kansallispuistoverkostoon.
Toisaalta metsät eivät ole kovin monimuotoisia eivätkä kaikin osin edustavia hakkuiden takia.  Nordström toteaa, että kansallispuiston perustaminen turvaisi tosin metsäluonnonsuojelun pitkällä tähtäimellä.

Jo Teijon selvitystyön alkuvaiheessa pidettiin tapaamisia esimerkiksi alueen käytttäjien, matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Muutoksia kansallispuiston perustaminen tarkoittaisi etenkin alueen metsästyskäytännöille. Samoin ratkaistava on kysymys Matildanjärvestä, johon on istutettu kirjolohia.

Jaa artikkeli: