Skip to main content

Malminetsintä ei saa pölytä eikä meluta

Kiskossa on kalsiittia Kirkonkylän kaakkoispuolella.
Nordkalk Oyj hakee valtausoikeutta vajaan neljänkymmenen hehtaarin alueelle Suvisiltaan.
Valtausoikeus tarkoittaa tutkimuslupaa joka on voimassa viisi vuotta.
Turvallisuus ja kemikaalivirasto on pyytänyt Salon kaupungin lausuntoa hakemuksesta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan,  ettei tutkimustoiminnasta saa aiheutua melu- tärinä- eikä pölyhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille.
Tutkimusreikiä porataan yhteensä noin kilometrin verran ja poraukset kestävät noin kaksi kuukautta.
Lautakunnalla oli toinenkin kaivosasia samoilla kulmilla, Kalkkisillassa.
Kyse oli perniöläisen Lesel Oy:n kaivospiirihakemuksesta.
Kaivosoikeus voidaan myöntää kaivospiiritoimituksen jälkeen. Edellytyksenä on, että kaivospiirihakemus täyttää kaivoslain ehdot.
Lesel Oy:n on tarkoitus louhia vajaan kolmenkymmenen hehtaarin alueelta kalsiittia ja dolomiittia 830 000 tonnia. Sivukiveä arvioidaan syntyvät 1,2 miljoonaa tonnia.
Rakennus- ja ympäristölautakunta piti lausunnossaan sivukiven varastoaluetta pienenä kiven määrään nähden. Samalla se toisti ympäristöluvasta antamansa lausunnon, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointi olisi tarpeen.
Lautakunnan jäsen Jonna Nyyssönen esitti Marja Brockmanin kannattamana lausuntoon lisäystä, että kaikkien alueen toimijoiden ympäristö- melu- ja liikennevaikutukset tutkitaan.
Ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 9-4.

Jaa artikkeli: