Skip to main content

Särkisalossa on jo kolmen vuoden ajan järjestetty jos jonkinlaista toimintaa Särkisalokodin suojissa ja välillä sen ulkopuolellakin. 

Yksi talon keskeisistä toimijoista, Yhres-hanke, käynnistyi vuonna 2014 ja sen toivotaan jatkuvan edelleen, rahoituspohja vain uudistuu. Hankerahoitusta tähän asti myöntäneen Rayn sijaan avustusta haetaan jatkossa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stealta ja osaa rahoituksesta yhdistys hakee kaupungilta.

Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina ja Stea antaa oman päätöksensä myöhemmin tänä vuonna. Kaupungin linjaus ratkaisee paljon; olettaa voi, että Stea suhtautuu hakemukseen myönteisesti, jos kaupunki sitoutuu osaltaan tiettyyn avustussummaan.

Perusteet toiminnan jatkumiselle ovat hakemuksessa vankat: Särkisalokodissa järjestetty toiminta koskettaa isoa joukkoa eri-ikäisiä särkisalolaisia, ja vuoteen mahtuu paljon muutakin kuin Yhres-hankkeen tapahtumia. Kaikkiaan viime vuonna Särkisalokodissa järjestetyissä tapahtumissa oli osanottajia noin 7000 ja Yhres-hankkeen tilaisuuksissa osallistumisia oli 3700. Väestöpohjaan nähden luvut ovat suuria ja kävijäkohtainen avustussumma näin pieni.

Merkittävää on sekin, millainen määrä muuta vapaaehtoistyötä näin tehdään; Yhres-hankkeen koordinoimassa toiminnassa on mukana jopa kymmenkunta eri yhdistystä. Isossa kuvassa kyse on siitä, että hankkeen tavoite on hakea uusia toimintatapoja ikäihmisten vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Panostuksen hankkeeseen katsotaan saavan aikaan säästöjä toisaalla.

Sote-uudistuksen jälkeenkin kaupungille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joten uudistuksen ei tarvitse tietää sitä, että avustuksesta päättäminen karkaisi kaupungintaloa kauemmas.

Vireillä oleva päätös on myös ennakkotapaus; monessa maaseututaajamassa painitaan samojen kysymysten parissa kuin Särkisalossa. Osa näistä taajamista on Salossa ja esimerkiksi Kiskossa on mietitty alustavasti Yhres-hankkeen kaltaista toimintaa. Myönteiset tukipäätökset osaltaan rohkaisevat kehittelemään ajatusta edelleen.

Jaa artikkeli: