Skip to main content

Lautakunta kannustaa muita mukaan Teijon luontokouluun jo nyt

Teijolla mennään luontokoulun nimissä metsään. Arkistokuvassa huhtikuulta Susanne Myllylä, Sofia Maaniemi, Tilda Teder ja Alissa Forbes lähtivät tunnille kansallispuistoon.

Salon opetuslautakunta otti tiistaina myönteisen asenteen Teijon luontokoulua kohtaan.
Taloudellista tukea kaupunki ei luontokoululle anna vieläkään, eikä muuta luontokoulun opetusta painotetuksi opetukseksi.

Kirsi-Maria Jokisen (sd) esityksestä opetuslautakunta hyväksyi luontokoulun osaksi Teijon koulun toimintaa ja samalla katsoi, että sekä kaupunki että Teijon alueen kyläyhdistys voivat käyttää luontokoulun brändiä asukasmarkkinoijntia tehtäessä.

Niin ikään opetuslautakunta päätti, että muita kaupungin kouluja ja varhaiskasvatusyksiköitä kannustetaan osallistumaan luontokoulutoimintana jo sen pilotointivaiheessa.

Lautakunta oli asiasta yksimielinen.

Asia oli edellisen kerran lautakunnalla jo keväällä, mutta silloin se palautettiin valmisteluun.
https://pernionseudunlehti.fi/teijon-kansallispuiston-halutaan-kutsuvan-kohta-kaikkia-salon-koululaisia

Jaa artikkeli: