Skip to main content

Jätteenkuljetusjärjestelmästä puhutaan jälleen tänään Salossa, kun Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren yhteinen jätelautakunta kokoontuu asian äärelle.

Esitys on, että lautakunta päättäisi tässä vaiheessa pyytää Salon kaupungilta lausunnon siitä, täyttääkö nykyinen järjestelmä, sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jätelain tietyt  ehdot.

Sitä, ettei asiassa olisi kuultu eri osapuolia, ei voi sanoa: yksistään Salon kuljetusjärjestelmää koskevan pykälän kohdalla on lausuntoja kolmisenkymmentä.  Sanansa ovat sanoneet niin yksityisihmiset, yrittäjät kuin eri järjestötkin.
Sisällöltään lausunnot ovat varsin yksipuolisesti kiinteistön omistajan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla.   Kaupungin tai kunnan kilpailuttaman järjestelmän kannalla ovat lähinnä kunnat itse.

Joku painoarvo lausunnoilla on päätöstä tehtäessä oltava.  Jos ja kun päädytään jatkamaan sopimusperusteisella mallilla, on päätöksen yhteyteen nuijittava lisäys siitä, että järjestelmää on myös kehitettävä.   Ei toki kaikkialla, sillä lausuntojen mukaan järjestelmä toimii hyvin pääosalla alueista.  Vastapainoksi on alueita, joilla joudutaan tekemään ”paikkauksia”, jos kiinteistönomistajat eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta kuljetusyrittäjän kanssa.   Kyseenalaista piikkipaikkaa tilastossa pitää Sauvo.

Voidaan kysyä, miksi tilanteen on sallittu jatkua: sopimuksen solmimattomuus on tietynlaista vapaamatkustamista sekin.   Epäselvää kuitenkaan ei liene, mitkä kiinteistöt sopimuksettomassa tilassa ovat.   
Toki sillä, että näitä kiinteistöjä ei patistellakaan sopimusta solmimaan, saadaan sopimusperusteinen järjestelmä näyttämään toimimattomalta.    

Se taas on epäreilua niitä kiinteistönomistajia kohtaan, jotka haluaisivat jatkaa nykyisellä mallilla ja ovat hoitaneet velvoitteensa asiallisesti.

Jaa artikkeli: