Skip to main content

Laaja-alaisella osaamisella eväät tulevaisuuden työelämään

Uusi opetussuunnitelma tuo monia muutoksia koulunkäyntiin

Tänään alakouluissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma. Yläkouluissa muutos tehdään kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa.
Salon kaupungin lasten ja nuorten palveluiden opetuspäällikkö Inkeri Kurppa avasi Perniönseudun Lehdelle opetussuunnitelman muutoksia ja sitä, miten ne vaikuttavat koululaisten arkeen.
–Uudessa opetussuunnitelmassa keskeistä on ilmiölähteisyys. Kouluissa opetellaan suuria kokonaisuuksia ja havainnoidaan ympäröivää maailmaa, eikä opetus ole enää niin oppikirjakeskeistä, Kurppa kertoo.
Lähtökohtana ovat opetussuunnitelman perusteissa linjatut seitsemän laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta. Niitä ovat esimerkiksi monilukutaito, työelämä ja yrittäjyys sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.
–Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, eikä yksityiskohtien opetteleminen ulkoa, Kurppa selventää.
Ideana on valmistella oppilaita tulevaisuuden työelämää varten. Tehtävä on haastava maailman muuttuessa kovaa vauhtia.
–On vaikea arvioida, millaisia työtehtäviä nyt koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset tulevat sitten tekemään, Kurppa toteaa.

Uusia oppiaineita

Koulut ovat velvoitettuja järjestämään ainakin yhden monialaisen oppimiskokonaisuuden.
Ne ovat ainerajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa tarkastellaan ajankohtaista, paikallista tai yhteiskunnallisesti merkittävää ilmiötä.
– Esimerkkinä voisi olla vaikka koulussa toteutettava musikaali. Sen valmistelussa yhdistyvät musiikki, kuvataide, käsityö, kirjoittaminen ja ilmaisutaito. Kurppa selittää.
Tarkoitus on, että aiheet tulevat oppilailta itseltään ja ovat sellaisia, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.
–Aihe voi olla myös vaikka syksy, tai jotain muuta sen kaltaista. Tärkeää on, että se on ajankohtainen, oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluva ja että siihen on helppo tarttua, Kurppa kuvailee.

Lisää opetussuunnitelmasta ja koulujen alusta painetussa lehdessä

Jaa artikkeli: