Skip to main content

Kyläkauppatuki kiertämässä eteläisen Salon

Lohjalainen Jari Virtanen aloitti vapaapäivänsä ostamalla Tiirannasta Jenni Kalliolalta lasillisen olutta. Osa Suomen kyläkaupoista voi saada valtion tukea tulevaisuudessa.  Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -hanketta, jonka osana  osalle kaupoista maksettaisiin kokeiluluontoisesti myös taloudellista tukea.  

Kokeiluhankkeeseen on merkitty miljoona euroa valtion tämän vuoden talousarvioon ja asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Ministeriön arvion mukaan noin sata kyläkauppaa täyttäisi asetusluonnoksen kriteerit, mutta näillä näkymin eteläisen Salon kyläkaupat eivät kuulu siihen joukkoon, joille tukea voitaisiin myöntää.

 Asetusluonnoksen mukaan tukea maksettaisiin kaupoille, jotka sijaitsevat harvaan asutulla maaseudulla, joiden päivittäistavaramyynti jää alle kahden miljoonan euron vuodessa, ja jotka sitoutuvat kauppapalveluiden lisäksi tarjoamaan vähintään kahta muuta palvelua; postia, käteisnostopalvelua, apteekkipalveluja tai polttoaineenjakelua.  Lisäksi etäisyyden lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tulisi olla vähintään 7,5 kilometriä tai muuten vaikeasti saavutettavissa.

Eteläisen Salon kyläkaupoissa Teijolla ja Särkisalossa on tarjolla oheispalveluja jo nyt, mutta harvaan asutun maaseudun vaatimus ei täyty. Alueiden rajaamiseen käytetään Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen yhteistyönä valmisteltua, paikkatietopohjaisessa alueluokitusta, jossa harvaan asuttua maaseutua ovat eteläisessä Salossa vain Särkisalon saaret.Muu alue luokitellaan ydinmaaseuduksi tai kaupungin läheiseksi maaseuduksi.
–Käytännössä tuki koskisi ilmeisesti ennen muuta Itä-Suomen ja Kainuun alueita, arvelee Salon kyläasiamies Henrik Hausen.

Särkisalon Tiirannassa yrittäjä Jenni Kalliola pohtii, että palvelut tukevat toinen toisiaan: kauppa tukee ravintolaa ja asiakkaille tärkeitä ovat myös oheistoiminnot kuten posti ja veikkaus.  Särkisalon pääsaari Isoluoto ei ole kartoilla harvaan asuttua seutua, mutta matkaa seuraavaan kauppaan tulee silti.
–Tästä on kuitenkin Perniöön se neljätoista kilometriä ja Förbystä olisi vielä enemmän matkaa, Kalliola tähdentää.

Työntekijöitä Kalliolalla on kaksi. Yrittäjä toteaa, että valtiontuki voisi olla hyvä kädenojennus kaupanteon hiljentyessä syksyllä. Tämänhetkisen tiedon mukaan tukeen oikeutetut kaupat voisivat saada enimmillään 15 000 euron avustuksen.

Jaa artikkeli: