Skip to main content

Keskellä Perniön kirkonkylää uinuva, parhaillaan varsin vähävetinen Pesänlampi oli maanantaina kahdellakin taholla mielenkiinnon kohteena. Samalla kun lammen ympäristöä siistittiin talkoo- ja hartiavoimin, lampi oli puheena myös kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Valtuusto päätti, että tässä vaiheessa ei toteuteta erillistä hanketta lammen kunnostamiseksi, sillä ensin halutaan katsoa, toteutuuko vireillä oleva, koko jokea koskeva tulvasuojeluhanke.

Lampi ei asiana välttämättä ole iso, mutta maisemakuvallisesti ja historiallisestikin se on kokoaan isompi asia Perniössä.
Perniön kirkonkylässä on muutama maisemallinen piirre, joilla se erottuu monista muista pienistä taajamista. Vanha kirkko ja sen lähiseudut ovat yksi asia, vesielementti ja kylän sijainti jokilaaksossa toinen. Viimemainitut kertovat osaltaan siitä, miten ja miksi väki on aikanaan alueelle tullut; jo esihistoriallisista ajoista lähtien asutus on keskittynyt Perniön halki virtaavien jokien varrelle. Lampi ja jokiuoma kuuluvat sikäli vaalittavien asioiden listalle siinä kuin muutkin komeasta historiasta kertovat asiat.

Nykytilassaan lampi ei ole varsinaisesti viihtyvyyttä lisäävä tekijä. Toisin oli vuonna 2004, kun lampi kunnostettiin EU-rahoin pientä järveä muistuttavaksi elementiksi. Aikaa on kulunut jälkipuintiin varsin paljon; lammen tyhjentäneestä tulvasta on kulunut kohta kahdeksan vuotta. Vuoden 2010 tulvaonnettomuudessa oli kyseessä monen sattuman summa, mutta varmasti on niin, että tulvimisen mahdollisuus kummittelee sekin mielissä.

Toisaalta olettaa voi, että hyvällä suunnittelulla lammesta saataisiin taajaman ilmettä kohentava tekijä, josta ei ole tulvimisen riskiä.

Jaa artikkeli: