Skip to main content

Kiskonjoen latvoilla elää taimenkantoja

Kiskonjoella tehtiin viime viikolla sähkökoekalastuksia.  Prinkkalankoskella olivat haavien kanssa viime torstaina kalastusalueen Olli Ylönen ja Valonian Janne Tolonen.Kiskonjoen latvavesillä elää taimenkantoja. Jopa kolmen ikäpolven taimenia löydettiin Salon seudun kalastusalueen koekalastuksissa viime viikolla.
–Se, että puroissa on eri-ikäisiä kaloja, kertoo siitä, että kannat voivat ihan tyydyttävästi, sanoo kalastuksilla mukana ollut Valonian vesiasiantuntia Janne Tolonen.

Taimenia tavattiin muun muassa Aneriojärven ja Kurkelanjärven alueilta.
–Se oli myönteinen yllätys, että taimenta löytyi myös uusista puroista, Tolonen tiivistää.

Sähkökoekalastuksia tehtiin tällä erää parikymmentä. Latokartanonkoskella ei nyt kalastettu. Kosken voimalaitoksen ja Latokartanonkosken välillä tutkittiin kaksi kohtaa; Pyölinkoskelta ja Prinkkalankoskelta haaveihin jäi tavanomaisia lajeja kuten haukea, särkeä ja salakkaa, mutta lohikaloja ei. Janne Tolonen uskoo, että lohikaloja kuitenkin on koko joen matkalla, mutta tutkituilla paikoilla ei ole varsinaista taimenten poikastuottoa, vaan kyseessä ovat pitkin uomaa kulkevat kalat.

Yksi pullonkaula kalojen matkalla merestä kohti Kiskon kirkkojärveä on Kosken voimalaitos, jonka vierelle on suunniteltu kalatietä. Tolonen kertoo, että lisäksi joessa on vanhoja myllypatoja ja muita rakennelmia, jotka estävät nousun.
Kiskonjokivesistön kunnostuksiin on käynnissä EU-rahoitteinen Freshabit-hanke. Koekalastuksien tuloksia on mahdollista käyttää hankkeessa hyväksi.

Jaa artikkeli: