Skip to main content

Kirkonkylän tulvasuojelusta suunnitelma

Joesta löytyy kaikenlaista ruopattavaa.Neljän vuoden takaisen tulvan toistuminen kirkonkylässä yritetään estää pidättelemällä vettä eri paikoissa, jos vastaava rankkasade yllättää.
–Veden pidättäminen on meillä tavallinen käytäntö ja samalla saadaan ravinteiden kulkua jarrutettua, kertoi Anni Karhunen ELY-Keskuksesta.
Pidättäminen  tarkoittaa sopivien ojanotkojen patoamista. Padoissa on ylöspäin kapeneva patoaukko, kun vedenpinta nousee läpivirtaus pienenee ja loppuu lopulta kokonaan.
ELY-Keskuksen asiantuntijat olivat maanantaina kuulemassa mitä ehdotuksia valuma-alueelta tulisi tulvien varalta.  Kiinnostus oli niukkaa henkilökohtaisista kutsuista huolimatta.
Asian on pannut alulle Perniön kirkonkyläyhdistys, jonka tavoitteena on saada keskeisellä paikalla oleva Pesänlampi entiselleen.  
Reilun kolmensadan tuhannen euron edestä kastuneiden kiinteistöjen osakkeenomistajat haluavat täyden varmuuden, ettei vastaavaa enää tapahtuisi.
Täysi varmuus saataisiin uusimalla lammesta Perniönjokeen johtava putki, isommaksi, liki kaksimetriseksi. Uuden putken hinta nousisi kuitenkin sellaiseksi, ettei maksajaa löydy. Haarlantien alla on muun muassa vanha kivisilta.
Pienessä porukassa aprikoitiin alustavati erilaisia vaihtoehtoja.  Mielenkiintoisin oli ajatus koko lammen siirtäminen kantatien varteen ja uuden puistoalueen rakentaminen sen ympäri.
ELY-Keskuksella on rahaa suunnitelman tekoon. Suunnitelma kattaa koko Pesänlammen noin puolen neliökilometrin valuma-alueen.  Suunnittelun edetessä järjestetään ensin keskustelutilaisuus ja myöhemmin kuuleminen.
Anni Karhunen lupasi, että viihtyisyystekijä otetaan huomioon.
Samaan aikaan on vireillä suunnitelma Perniön joen ruoppaamiseksi. Anni Karhunen arveli, että kirkonkylän tulvasuojaus voitaisiin liittää osaksi tätä hanketta.
Joen ruoppauksella pyritään tulvariskin pienentämiseen koko joen mitalta. Yläjuoksulla kaikki olisi valmista, mutta töiden aloituksen estää vuollejokisimpukka jota on löytynyt alajuoksulta  Asteljoen yhtymäkohdan alapuolelta.
–Joki sukelletaan tänä kesänä asian varmistamiseksi.
Jos simpukkaa löytyy vaihtoehtoja ovat jättää ruoppaamatta, jättää pohja rauhaan ja leventää jokea tai simpukoiden siirrot.
Alajuoksun ruoppauksen suunnittelu on kesken.

Jaa artikkeli: