Skip to main content

Kiinteistönomistajia patistetaan sopimuksen tekoon

Perniönseudun Lehden (PL 4.4.2013) pääkirjoituksessa otettiin kantaa nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän puolesta mm. toteamalla, että järjestelmä saadaan näyttämään toimimattomalta, kun kiinteistönhaltijoita ei patisteta sopimuksen tekoon.

Kunnilla on vastuu huolehtia jokaisen kiinteistön kuulumisesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kaikki eivät kuitenkaan edes periaatteesta tee sopimusta yrittäjän kanssa, eikä kunta voi pakottaa tekemään sopimusta tietyn yksityisen yrittäjän kanssa edes uhkasakkoja käyttäen. Sopimusperusteisessa eli kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetukseen liittyminen on viime kädessä asukkaan oman aktiivisuuden varassa.

Rouskis ylläpitää sopimusperusteista kuljetusta paikkaavaa järjestelmää, koska osa kiinteistönomistajista ei ole halunnut tai voinut liittyä yksityisen kuljetusyrittäjän asiakkaaksi.  Kiinteistöille lähetetään kaksi kehotuskirjettä, jossa kannustetaan sopimuksen tekoon suoraan kuljetusyrittäjien kanssa. Vasta tämän jälkeen kiinteistö liitetään kunnan järjestämään paikkaavaan kuljetukseen.

Patisteluista huolimatta ilman sopimusta yrittäjien kanssa on Salossa 15 %, Paimiossa 9 % ja Sauvossa peräti 37 % kiinteistöistä. Sopimusperusteinen kuljetus ei yksinään täytä lakiin kirjattuja edellytyksiä kattavuuden tai tasapuolisuuden osalta. Voimassa olevan jätelain mukaan paikkaavasta keräyksestä tulee luopua.

Käytössä oleva tapa on monien mielestä hyvä, mutta jätehuollon kokonaisuuteen kuuluu muutakin kuin yksittäisten jäteastioiden tyhjentäminen.

 Tommi Kanerva
rekisterisuunnittelija
Rouskis Oy

Sanna Rajala
palvelusuunnittelija
Rouskis Oy

Jaa artikkeli: