Skip to main content

KHO: venesatamasta ei haittaa Matildan ruukkialueelle

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Matildedalin pienvenesataman laajennuksesta ei aiheudu naapurin ruukkirakennuksia kunnostavalle yritykselle korvauksiin oikeuttavaa haittaa.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2007 Koy Meri-Teijo Marinalle luvan sataman laajennukseen. Luvalla yritys saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.
Kiinteistöosakeyhtiö Mathildedalin ruukintehtaat on valittanut tästä ympäristölupaviraston päätöksestä ensin Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksessa on katsottu muun muassa uuden veneluiskan aiheuttavan haittvaa lisäliikennettä naapurikiinteistölle.
Hallinto-oikeus katsoo, että haittaa ei väitetyssä määrässä synny.  
Valittajan mukaan hallinto-oikeus on myös asettanut tilat eriarvoiseen asemaan korvausten suhteen; salmen vastarannalla oleville tiloille on maksettu korvausta laajennuksen aiheuttamista mahdollisista haitoista, mutta valittajan omistama Ruukinranta- tila on jätetty tilan käyttötarkoitukseen vetoamalla ilman korvausta.
Hallinto-oikeuden mukaan valittajien omistaman tilan käyttötarkoitus on sellainen, että venesataman toiminnasta ei sille aiheudu käyttöarvoa vähentävää haittaa.
Korkein hallinto-oikeus oli samoilla linjoilla kuin Vaasan hallinto-oikeus ja katsoi, että valitus tulee hylätä.

Jaa artikkeli: