Skip to main content

Vääntö jätteistä jatkuu Salossa.   Jätelautakunnan on määrä  tehdä päätös jätteenkuljetuksen järjestelyistä keväällä. 

Taustalla on jätelaki, joka  vaatii uutta päätöstä jätteenkuljetuksesta tehtäväksi niissä kunnissa, joissa käytössä on parhaillaan sopimusperusteinen jätteenkuljetus.  Tässä mallissa kiinteistön omistaja solmii jätteenkuljetuksesta sopimuksen itse valitsemansa yrittäjän kanssa.

Toinen vaihtoehto on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kuntien jätehuoltoyhtiö Rouskis hoitaa kuljetusten kilpailutukset ja muut toimet kuten esimerkiksi laskutuksen. Tällöin valitun kuljetusyrittäjän tehtäväksi jää vain ajaminen.

Yhteistä molemmille malleille on se, että kunta määrää siitä, minne jäte on toimitettava ja jäte myös isolta osin kuuluu kunnalle.
Molemmilla vaihtoehdoilla on kannattajansa.   

Sopimusperusteisessa mallissa  työllistyvät paikalliset yritykset.  Pelkona on ollut, että jos kaupunki suorittaa kilpailutuksen, voidaan esimerkiksi kalustolle asettaa sellaisia ehtoja joihin mukautuminen vaatisi yrittäjiltä varsinkin sopimuskauden lyhyyteen nähden kohtuuttomia investointipaineita.    Lisäksi on huolettanut se, miten kehittyvät hinnat ensimmäisen sopimuskauden jälkeen, jos pienet yrittäjät ovat joutuneet väistymään eikä todellista kilpailua ole.

Kunnan järjestämää jätteenhuoltoa on perusteltu sillä, että siinä vapaamatkustaminen on käytännössä mahdotonta.   Niissä kunnissa, joissa sopimusperusteinen malli on käytössä, on jouduttu sopimuksettomien kiinteistöjen osalta tekemään ”paikkauksia” esimerkiksi aluekeräyspisteiden avulla. 

Perusteena siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tämä ei kuitenkaan yksin riitä; ei voi olla niin, että 2000-luvulla on ylivoimaista selvittää, miltä kiinteistöiltä jätteenkuljetussopimus puuttuu.

Merkittävää tietysti on, että asiasta järjestetään myös kuntalaisten kuulemistilaisuus.  Lausuntokierrokset ja kuulemiset ovat osa kunnallista päätöksentekoa.  Aina lausunnoilla ei tosin ole ollut konkreettista vaikutusta vaan esimerkiksi kaavahankkeissa ne ovat voineet jäädä yksittäisiksi soraääniksi, jotka on kuitattu valmistelijan vastineella.

Nyt vastavenkoilulle ei jää sijaa, jos vaihtoehtoja vastauksissa on vain kaksi.  
Taloudellisesti ja periaatteen kysymyksenä asia on iso, vaikka kaupunkilaiselle arkinen.

Jaa artikkeli: