Skip to main content

Kaukurintien turvallisuuteen luvassa parannuksia

Joukko Perniön kirkonkylän koulun oppilaiden huoltajia,  Somerikon ja Pernänmetsän alueen kuljetusyrittäjiä sekä asukkaita on toimittanut kaupungille kirjelmän, jossa vaaditaan turvallisuusparannuksia alueen koululaisten käyttämille reiteille.
Ongelmapaikkoja ovat Kaukurintien mäki, Kaukurintien ja Lupajantien risteys ja Lupajantie risteyksestä eteenpäin Somerikontien liittymään.

Vaikka koulumatkojen vaarallisuutta luokittelevan Koululiitu-ohjelman mukaan reitit ovat turvallisia pienimmillekin koululaisille, paikalliset olot paremmin tuntevat vanhemmat ovat huolissaan.
Vanhempia kummastuttaa myös, että osa alueen ekaluokkalaisista saa taksikyydin, mutta ne joiden matka jää vähän alle kolmen kilometrin kävelevät.
Kolmasluokkalaisille vanhemmat pitävät koulumatkaa sopivan mittaisena, kunhan se olisi turvallinen.

Opetuslautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina. Sivistystoimenjohtaja ehdottaa, että opetuslautakunta pyytää teknistä toimea selvittämään, millä keinoin alueen liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa entisestään.
Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet tulee toteuttaa viipymättä

Jaa artikkeli: