Skip to main content

Käyttäjät saavat sanoa sanansa retkeilyalueen kehittämisestä

Metsähallitus lähettää lausunnoille Teijon ylängön hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa esitetään sitä miten aluetta hoidetaan ja kehitetään seuraavan 15 vuoden aikana.

Suunnitelmasta pyydetään lausuntoja alueen toimijoilta, käyttäjiltä ja asukkailta.

Metsähallituksen alueiden investointikustannukset seuraavalla 15-vuotiskaudella olisivat vähintään noin 216 000 euroa ja ylläpitokustannukset noin 141 000 euroa vuosittain.
Retkeilyalue tuottaa lähialueen elinkeinoelämään nykyisten kävijämäärien mukaan noin 3,8 miljoonaa euroa vuosittain.
Suunnitellut toimet edellyttävät kuitenkin, että rahoitus pystytään turvaamaan tulevina vuosina.

Hoito- ja käyttösuunnitelman päällimmäisenä tavoitteena on luontoarvojen turvaaminen ja suojelu sekä ulkoiluympäristön parantaminen.
Teijon retkeilyalueen kävijämäärä on viime vuosina ollut noin 75 000 kävijää vuosittain.  Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään retkeilypalveluiden uusimista ja parantamista, mutta uusia palvelurakenteita esitetään vain vähän.
Palautetta hoito- ja käyttösuunnitelmasta voi antaa 7. joulukuuta asti muun muassa Metsähallituksen verkkosivulla. Lausuntokierroksen aikana suunnitelmaluonnokseen voi tutustua sivustolla: www.metsa.fi/hks

Asiasta voi keskustella Metsähallituksen edustajien kanssa 18.11. Teijon luontotalolla.

Jaa artikkeli: