Skip to main content

Jäteasiassa yksi askel

Lounaisen Suomen jätehuollossa on ratkottu monenlaisia kysymyksiä: peistä on taitettu niin perusmaksuista, kuljetusjärjestelmistä kuin sekajätteen käsittelystäkin.  
Viimeksi mainitussa asiassa otettiin askel eteenpäin, kun KHO päätöksellään näytti vihreää valoa Korvenmäkeen kaavaillun jätevoimalan rakentamiselle.  

Jätteenpoltto jakaa mielipiteitä.  Perinteistä penkkaan ajamista polttaminen ei lopeta, ja pelkkiä käytännön tasolla ratkaistavia haasteita polttamisessa on paljon, esimerkiksi päästöt ja tuhkan jälkikäsittely. Tulevan laitoksen on luonnollisesti edustettava viimeisintä tekniikkaa.
Polttolaitoksen perusvaatimus on riittävä määrä polttoainetta, ja tästä juontuu myös isoin kysymys:  ohjaako polttaminen kohti tavoitetta, jossa syntyvän määrän jätettä pitäisi kaiken aikaa vähentää.   

Uusi laitos ratkaisee joka tapauksessa yhden ongelman: sekajätteen kuljettelua eri polttolaitoksiin pitkin Suomea asti ei ole voinut pitää tarkoituksenmukaisena.  Yhtä lailla plussarakkeeseen merkitään se, että jäte osaltaan korvaa fossiilisia polttoaineita.

Jäteasiat eivät ole valmiiksi puidut; Lounais-Suomen jätteenkuljetusjärjestelmistä päätetään ennen kesää. Vastakkain ovat kunnan kilpailuttama kuljetus ja kiinteistönhaltijan itse yrittäjältä ostama palvelu.  
Kuten jäteasioissa monesti muutenkin, oikea vastaus riippuu paljon vastaajasta. Turun ammattikorkeakoulun tekemän selvityksen mukaan tehokkain olisi keskitetysti urakka-alueittain hoidettu malli.  Yrittäjien teettämän selvityksen mukaan eroa järjestelmissä ei juuri ole ja kiinteistönhaltijan järjestämä malli täyttää myös jätelain ehdot.

Kaiken takana on tietysti kansalainen, jonka pitäisi osata tehdä oikeat valinnat.  Tehtävä ei ole helppo:  yksistään Lounais-Suomen Jätehuollon tuoreen tiedotuslehden lajitteluoppaassa on mainittuna kolmetoista eri jätelajia ja viiden lajin keräyspisteitä. Tähän päälle tulevat vielä muun muassa erilaiset liikkuvat keräykset.

Paneutumista tarvitaan;  polttamisen mahdollisuus ei saisi viedä huomiota siitä, että kierrätyksen ja täten uudelleen hyödyntämisen lisääntymisen tulisi olla edelleen tärkeä tavoite.

Jaa artikkeli: