Skip to main content

Ikäihmisten palvelut vastaamaan yksilöllisiä tarpeita

Heinäkuun alussa voimaan tuleva vanhuspalvelulaki muuttaa ikäihmisten palvelujen tarjoamisen lähtökohtia. Lailla puututaan monin tavoin palvelun laatuun ja saatavuuteen liittyviin epäkohtiin. Hoitohenkilöstön alimitoitukselle tulee nollatoleranssi. Lakiin on myös ponnekkaasti kirjattu, että kotiin saatavat palvelut ovat ensisijaisia.

Yhteiskunnan tarjoamat hyvinvointipalvelut on perinteisesti järjestetty palvelun tarjoajan näkökulmasta. Uusi vanhuspalvelulaki nostaa keskiöön ihmisen. Jokaiselle vanhukselle tarjotaan jatkossa kattava palvelukokonaisuus yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Palvelutarpeen määritteleminen käynnistyy, kun iäkäs henkilö on hakenut sosiaalipalveluja tai hakeutunut palvelujen arviointiin. Myös omainen tai läheinen voi pyytää palvelutarpeen selvittämistä. Tarpeiden määrittely on lain mukaan tehtävä viivytyksettä ja monipuolisesti. Tarvittaessa vanhukselle nimetään vastuuhenkilö, mikä osaltaan takaa tarvittavien palvelujen saannin. Nykyisinhän ongelma on liian usein siinä, että palveluja tai tukea kipeimmin tarvitsevat, eivät syystä tai toisesta niitä kykene hakemaan.

Vanhuspalvelulaki lähtee siitä, että kotiin vietävät palvelut ovat aina ensisijaisia. Kaikkihan asuvat mieluiten kotonaan mahdollisimman pitkään. Iän karttumisen myötä se edellyttää kuitenkin kotiin saatavia tukipalveluita. Näihin määrätietoinen panostaminen on hyvinvointipolitiikan keskeinen uudistamislinjaus. Sen myötä rajallisia resursseja kohdistetaan ennaltaehkäisevään työhön.

Erilaiset avopalvelumuodot tulevat kuvaan siinä vaiheessa, kun edes autettuna kotona asuminen ei enää onnistu. Avopalvelussa mukana kuvassa ovat kuntoutus, virikkeellinen kodinomainen ympäristö ja mahdollisuudet normaaliin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta pyritään eroon. Se on jatkossa vaihtoehto vain, jos siihen on ehdottomat lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään arvokkaalle elämälle.

Vanhuspalvelulain kiistellyin osuus ovat olleet henkilöstön määrään liittyvät linjaukset. Henkilöstön alimitoitukselle on nyt asetettu nollatoleranssi. Jokaisessa toimintayksikössä on lain mukaan oltava riittävä ja osaava henkilöstö. Mikäli asia ei hoidu kuntoon näillä määrittelyillä, tullaan henkilöstömitoitukset kirjaamaan lakiin. Kaikkiaan vanhuspalvelulain toteutumista seurataan tarkkaan ja hoidon laadun mittareita kehitetään edelleen.

Vanhuspalvelulaki on lajissaan ensimmäinen. Se ei varmasti hoida kaikkia vanhustenhoivana liittyviä asioita välittömästi kuntoon. Hoidon laatu ja saatavuus on kuitenkin nyt määritelty laissa. Vanhuspalvelulaki on merkittävä askel siihen suuntaan, että kaikki vanhukset voisivat tasapuolisesti saada tarvitsemansa palvelut asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta.

Katja Taimela
kansanedustaja (sd.)

 

Kaupan vanhaa tavaraa

Olkaa ihmiset varovaisia kaupustelijoiden suhteen! Perniössä kiertää puolalaisia kauppiaita, jotka ostavat käytettyjä vaatteita ja myyvät ovelta ovelle eteenpäin. Antavat ymmärtää, että vaatteet ovat uusia. Ovellani kävi sydämellinen ja kohtelias kaupustelija, mutta huomasin vaatteiden olevan käytettyjä. Olkaa varuillanne kaikkien kaupustelijoiden kanssa.

Hämmästynyt

Jaa artikkeli: