Skip to main content

Hyvä palvelu saa jatkua

Klippulan kohtalo on puhuttanut Salossa viime aikoina.

Asiaan saatiin toistaiseksi selko, kun opetuslautakunta päätti tiistaina,  että kesän leirit Klippulassa ovat jatkossakin kaupungin omaa toimintaa.
Vaihtoehtona leirien järjestämiseen järjestettiin myös tarjouskilpailu, mutta ainoalta ulkopuoliselta toimijalta saatu tarjous ei tyydyttänyt lautakuntaa.

Leirit on  joka tapauksessa siis turvattu, ja se on hyvä lähtökohta.

Ajan henkeen varsinkin Salossa kuuluu mitata kaikki rahassa ja totta on, että leiritoiminta maksaa tietyn määrän euroja vuodessa.
 Ilmaiseksi kaupungille Klippula ei olisi tullut silloinkaan, jos leireistä olisi vastannut ulkopuolinen taho.    Kuluja tulee esimerkiksi kiinteistöistä.   Ulkopuolisen palveluntuottajan olisi ollut mahdollista anoa myös pientä avustusta.  

Perustellusti voikin epäillä, olisiko tämä tuottaja ottanut leirit hoidettavakseen ilman avustusta saati yhtään halvemmalla leirimaksulla kuin kaupunki sen nyt tekee: tarjouspyynnössä lueteltu leirin järjestäjän velvollisuuksien lista on nimittäin varsin pitkä ja myös henkilökuntaa vaaditaan paljon.

Ilmaiseksi  leirit eivät tietysti pyöri nytkään, eivät kaupungille eivätkä leiriläisille.  Opetuslautakunta päätti jo syksyllä korottaa leirimaksuja, hinta on nyt sata euroa sisaralennuksella kevennettynä.  Perusteluna tuolloin oli, että korotuksella tasapainotetaan talousarviota näiltä osin.
Ratkaisu ei tietysti tunnu kohtuulliselta,  perheiden maksettavaksi koituva penni on pitkä.  

Nähtäväksi jää, miten nousevat hinnat vaikuttavat kävijämääriin.  Jos ne taas laskevat, on jossain helppo ynnäillä, että koko leiritoiminnan jatko voidaan asettaa kyseenalaiseksi.  Laskevat käyttömäärät myös pienentävät tuottoa, vaikka kävijää kohti tuotto olisikin isompi.

Tilastot kertovat kuitenkin, että perinteiselle, kohtuullisen hintaiselle kesäleirille on kävijänsä: viime kesänä Klippulan leireillä oli kaikkiaan 427 lasta.

Jaa artikkeli: