Skip to main content

Huoli hyvistä tuloksista

Itsenäisyyspäivän alla saatiin Suomeen kahdenlaista tutkimustietoa.
Juhlamieltä nostatti Tilastokeskuksen julkaisema kooste, joka listasi niitä asioita, joissa Suomi on maailman kärkeä. Lista opetti, että Suomi on muun muassa maailman vakain valtio, toiseksi tasa-arvoisin maa ja kärjessä esimerkiksi monessa terveys- ja ympäristöasiassa.

Lista totesi myös, että Suomi on maailman lukutaitoisin maa ja että Suomen peruskoulutus on maailman parasta – siitä huolimatta, että samaan saumaan julkaistut Pisa-tulokset saivat aikaan huolestuneita kommentteja. Tuoreiden Pisa-tulosten mukaan suomalaiskoululaisten menestys etenkin matematiikassa on heikentynyt. Toisaalta suomalaiset ovat edelleen kärkipäätä: luonnontieteissä Suomi sijoittui kaikista maista viidenneksi, lukutaidossa neljänneksi ja parjatussa matematiikassakin kolmanneksitoista. Ehkä huolestumisen paikka onkin juuri nyt, kun sijoitus vielä on korkea, olkoonkin että Pisa-tuloksissa pärjääminen ei voi olla vain se, mitä halutaan.

Opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tulosten ilmentävän eriarvoisuuden kasvua. Hänen mukaansa vanhempien taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut. Puheenjohtajan huoli on varmasti perusteltu, samoin vaatimus siitä, että tuen tarpeessa olevien oppilaiden auttamiseen on nyt panostettava. Myöskään alueelliset erot, joista tutkimus kertoo, eivät saisi ksvaa.

Oma kysymyksensä on, miten tuloksiin vaikuttaa se, että koulu itsessään on jatkuvassa muutoksen tilassa; koulun arki ja opetussisällöt ovat nyt varsin toisennäköisiä kuin vuosikymmen sitten. Opetussuunnitelma uusittiin vastikään. Koulun on seurattava aikaansa ja opetuksen kehityttävä, mutta onko muutos niin kiivasta, että osa oppilaista putoaa sivustaseuraajan asemaan.
Vaikuttaa siltä, että samaa huolta kantaa Oaj:n Luukkainen, joka muistuttaa, että kuntien valtionosuuksissa esi- ja perusopetuksen perusrahoituksesta on leikattu paljon enemmän kuin kehitysrahoista.

Kehitystä on tapahduttava, mutta samalla on pidettävä huoli joka oppilaasta – taustaan katsomatta.

Jaa artikkeli: