Skip to main content

Hallinto-oikeus patistaa kaupunkia toimiin kiistasaunan suhteen

Turun hallinto-oikeus patistaa Salon kaupunkia toimiin Matildassa vuosikausia kiistellyn saunan suhteen.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta päätti vuonna 2010 ettei Aatos Tapalan saunan purattamiseen ole syytä, sillä kaupunginhallitus on päättänyt muuttaa asemakaavaa ko. tilan osalta niin, että sauna tulee kaavaan merkityksi.

Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että rakennusvalvontaviranomainen ei voi enää tässä vaiheessa vetäytyä asiassa ja olla ryhtymättä toimenpiteisiin.   Hallinto-oikeus on ottanut päätöstä tehdessään huomioon niin rakennus-  kuin poikkeuslupapäätöksetkin, samoin asian käsittelyn eri oikeusasteissa ja sen kokonaiskeston.  Pohjalle oikeus toteaa, että sauna on rakennettu ilman rakennuslupaa.

Hallinto-oikeuden mielestä rakennusvalvonnan on nyt päätettävä, miten tilanteessa menetellään. Oikeuden mielestä hallinnolliset toimet saunan purkamiseksi tulisi käynnistää uudelleen.

Saunan oikeudesta seistä sijoillaan on kiistelty kohta yhdeksän vuoden ajan.

Jaa artikkeli: