Skip to main content

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Näsen kaavasta

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Näsen tuulipuiston osayleiskaavasta tehdyt valitukset.
Oikeus antoi päätöksensä julki torstaiaamuna.

Salon valtuuston lokakuussa 2013 hyväksymästä kaavasta oli tehnyt valituksen useita yksityishenkilöitä sekä Salon luonnonmetsäsäätiö.

Osan yksityishenkilöiden valituksista oikeus jätti tutkimatta, sillä he eivät ole kuntalaissa tarkoitetulla tavalla Salon kaupungin jäseniä.

Yksi valituksista koski ympäristövaikutusten arviointia, josta pyydettiin hakemaan ennakkoratkaisua EY-tuomioistuimelta.  Oikeus totesi, että valituksessa on kyse yleiskaavan hyväksymisestä, ei YVA-menettelystä tai ympäristölaissa tarkoitetusta lupa-asiasta.

Oikeus katsoi, että kaavaa on sen nähtävilläolon jälkeen jo muutettu varsin paljon kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen suuntaan. Kaava-alue on osa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaa.

Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa melu- ja Naturaselvitykset on tehty riittävän kattavasti.   Oikeus myöntää, että tämän kokoluokan hanketta ei ole mahdollista toteuttaa maisemakuvan muuttumatta. Oikeus katsoo kuitenkin, että voimalat ja muu maankäyttö sopeutuvat maisemaan lain tarkoittamalla tavalla ja kaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista.

Yksi valituksista koski Frankbölen tilan hyödyntämistä.  Tilalle on vireillä rantayleiskaava, ja muuten se on maa- ja metsätalouskäytössä.  Oikeus katsoi, että voimalat ovat niin etäällä ranta-alueista, että niiden kaavoittamista voimalat eivät estä, eivätkä myöskään tilan muiden alueiden käyttämistä maa- ja metsätaloustoimintaan jatkossakin.

Jaa artikkeli: