Skip to main content

Hallinto-oikeus hylkäsi Tuohitun louhosvalitukset

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Perniön Tuohittuun kaavaillusta suuresta louhoksesta tehdyt valitukset.
Perniön kunnanhallitus myönsi luvan Kalle Lammiselle vuonna 2008.  Luvan mukaan Lamminen saa ottaa louhia ja murskata seuraavien kymmenen vuoden aikana vajaat 700 000 kuutiota kiveä.
Luvasta tehtiin useita valituksia, joissa pelättiin luvan aiheuttavan niin melu- kuin pölyhaittojakin. Pelkona oli myös kiinteistöjen arvon lasku ja pohjavesille sekä maisemalle aiheutuva haitta.
Hallinto-oikeus katsoi, että ottosuunnitelma täyttää lain vaatimukset eikä aiheuta vaaraa. Oikeus kuitenkin määrää, että pohjaveden laatua ja kaivoja lähellä ottoaluetta on tarkkailtava.   Valituksissa mainittuja  seikkoja kuten murskauksen aiheuttamia terveyshaittoja tai rasitusta tarkastellaan oikeuden mukaan erikseen ympäristöluvan yhteydessä.

Jaa artikkeli: