Skip to main content

Eivät ne suuret menot

Salosta viimeisen vuoden aikana tehtyjen uutisten yhdistävä tekijä on usein ollut kaupungin kehno taloustilanne.

Asia näkyy myös siinä, millä evästyksin kaupunginhallitus päätti ensi vuoden talousarvion valmistelun aloittaa.  Tuloveroprosentin hallitus olisi valmis nostamaan suoraan selvästi nykyisestä ylemmäs, 20,75 – tasoon, jotta tulopuolta saadaan edes vähän kasvatettua.

Asia on luonnollisesti vielä lopullisia päätöksiä vaille, mutta ainakaan veroprosentin merkitystä kaupungin vetovoimatekijänä ei kannata miettiä määräänsä enempää.   Syy muuttaa jollekin paikkakunnalle on usein työ, sen päälle katsotaan mitkä ovat palvelut.  Veroprosenttia katsoo harva paikkakunnalle muuttoa mielivä – ja aivan jokainen ei tiedä nykyisenkään kotikuntansa veroprosentteja.

Väite muuttoliikkeen syistä saa tukea Varsinais-Suomen liiton alkuviikosta julkaisemasta Maakunnan tila- tilastosta.  Sen mukaan Salo, nykyisen huonon työpaikkatilanteen vallitessa, on maakunnan suuria häviäjiä jo toista vuotta peräkkäin. Erityisesti pois muuttavat nuoremmat työikäiset.   
Maakunnan kiistaton keskus Turku on vastaavasti ollut saamapuolella, mitä muuttajiin tulee, vaikka Turunkaan työllisyystilanne ei lukujen valossa ole paras mahdollinen.

Veroprosentin nosto ei Salossa ratkaise mitään ja tulokertymän ennustaminen on vaikeaa, jos maksajien määrä vähenee.  Tartuttu on joka tapauksessa oikeaan asiaan.  Vanha viisaus muistuttaa, että eivät ne suuret tulot vaan pienet menot.   Salossa ongelma on parhaillaan pitkälti pienissä tuloissa, mikä ei tietenkään tarkoita sitä että menoihin ei pitäisi puuttua.

Toiminnan tehostaminen ja toimintatapojen uudistaminen lienee siinä  avainasia, eivät pikkusummia näennäisesti säästävät leikkaukset.

Jaa artikkeli: