Skip to main content

Salon synnytysosastolla skoolattiin tiistaina. Osaston toiminta voi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla jatkua kesään 2017 asti.

Poikkeusluvan tarpeeseen oli kaksi pääsyytä; Salossa jäädään uuden päivystysasetuksen edellyttämästä tuhannesta vuotuisesta synnyttäjästä. Toinen vaatimus koskee leikkaussalihenkilökunnan päivystysvalmiutta. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että Saloon haettiin lupaa poiketa normista alaspäin.

Pienenpuoleisen yksikön plussat synnyttäjän kannalta on käyty monesti läpi synnytysosaston puolesta taisteltaessa. Osaston on katsottu myös olevan kaupungin vetovoiman kannalta merkittävä tekijä

Miinussarakkeeseen on nostettu toistuvasti hinta; Salon osaston jatkaminen tietää sairaanhoitopiirille puolen miljoonan ja miljoonan välille asettuvaa lisälaskua siihen verrattuna, että toiminnot olisi keskitetty Tyksiin

Vastakkaisilla puolilla, sekä synnytysten keskittämistä ajavilla että Salo osaston puolesta puhujilla on ollut omasta mielestään vahvat perusteet.

Ennen muuta jatkoaikapäätös on hyvä uutinen siksi, että nyt ei tehty hätiköityä ratkaisua. Auki on nimittäin paljon asioita; synnyttäjien määrän kehitys Salossa, Turun U-sairaalan korvaajaksi tulevan rakennuksenkin valmistumiseen on vielä vuosia aikaa. Lisäksi edelleen odottaa tuloaan sote-ratkaisu, joka osaltaan ohjaa sitä, minkäkokoisilla osastoilla jatkossa synnytetään.

Jaa artikkeli: