Skip to main content

Ehdollisella maanvuokrasopimuksella ei ole laillista merkitystä

Energiayhtiö Pohjan voima esitteli Melassuon aurinkovoimalahanketta yleisötilaisuudessa Perniössä viime vuoden lopulla.

Luin Perniönseudun Lehdestä 26. päivänä lokakuuta että energiayhtiö Pohjan Voima on jättänyt Salon kaupungille suunnittelutarvehakemuksen koskien Melassuon aluetta, joka on Salon seurakunnan omistuksessa.
Miten tämä on mahdollista niin kauan kun seurakunta ei laillisesti ole päättänyt vuokrata aluetta energiayhtiölle?

Seurakunta on 25. toukokuuta 2022 tehnyt seuraavan päätöksen kirkkoneuvostossa: ”Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin ja kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen Pohjan Voiman kanssa ehdollisena. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on 1) että ympäristövaikutukset on tutkittu ja selvitys mahdollistaa voimalan rakentamisen ja 2) vuokrattava alue noudattaa vuokrasopimuksessa liitteenä olevaa karttaluonnosta. Muutokset alueeseen edellyttävät vuokraajan hyväksyntää.”

Kirkkoneuvoston päätös on siis ehdollinen. Kuitenkin tämä päätös olisi kirkkolain mukaan pitänyt, kirkkovaltuuston kautta, alistaa tuomiokapitulin hyväksyntään (KL 13:6). Näin, koska se koskee seurakunnan maa-alueen vuokraamista ja päätös on tehty ennen uuden kirkkolain voimaantuloa 1.7.2022. Näin ei ole tehty.

Vaikka kiinteistöpäällikkö ja kirkkoherra ovat allekirjoittaneet tämän ehdollisen sopimuksen, sillä ei ole minkäänlaista laillista merkitystä. Salon seurakunta ei ole luvannut vuokrata aluetta Melassuolla energiayhtiö Pohjan Voimalle. Jos näin tapahtuisi, nyt istuva kirkkovaltuusto sen päättää, uuden kirkkoneuvoston esityksellä. Ylhäällä oleva edellisen kirkkoneuvoston päätös ei ole saanut laillista vahvistusta ja on erääntynyt.

Jos asia tulee uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvostoon, esitys on noudatettava uutta kirkkolakia missä sanotaan (KL 3:27): ”Seurakunta voi myydä, vaihtaa tai muuten luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.
Jos seurakunta luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman asiantuntijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.”

Staffan Söderlund
Perniössä asuva seurakuntalainen

Jaa artikkeli: