Skip to main content

BAT pistää ammoniakkipäästöt syyniin broilerikasvattamossa

Ross-rotuisten broilerien kasvatusaika Paarskylässä on 34 vuorokautta. Maanantaina teuraspainoon oli matkaa runsaan kilon verran.Runsaat 29 000 broileria pitää rauhallisimmillaankin tasaista sirkutusta.
–Kun kuuluu tasainen pulputus, tietää että asiat ovat ihan hyvin, sanoo Kyösti Kaarlonen Paarskylän kartanon broilerikasvattamossa.

Pelkkä silmämitta ei riitä, kahden kasvatushallin oloja seurataan myös monipuolisella automatiikalla. Esimerkiksi lämpö, kosteus, veden ja rehun kulutus ja eläinten paino tilastoidaan päivittäin ja reaaliaikainen tieto kasvattamosta tulee Kaarlosen kännykkään jatkuvasti.

Jatkossa entistä tarkemmin seurataan myös sitä, millaisia päästöjä kasvattamosta tulee.
Aluehallintovirastossa on käsittelyssä Paarskylän kartanon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi.
BAT on lyhenne sanoista Best Available Technology; paras mahdollinen käytettävissä oleva tekniikka.
Taustalla on EU:n teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi. Paras käyttökelpoinen tekniikka on määritetty myös ympäristönsuojelulaissa.  Uudet BAT-päätelmät julkistettiin viime vuonna, ja kotieläintiloilla on kartoitettu, vastaavatko niiden toiminnot ja tekniikka päätelmiä.

Paarskylän kartano kuuluu niiden tilojen joukkoon, joilla ympäristölupa tulee päivitettäväksi; varsinaisesti uusi lupa ei tuone kuin lisää seurantaa ja paperityötä.
–Edellinen ympäristölupa on vuodelta 2007 ja iso osa nykyisistä vaatimuksista täytetään jo, Kyösti Kaarlonen sanoo.
Hän uumoilee, että jatkossa lupaan lisätään velvoitteita seurata kokonaistypen ja –fosforin määrää sekä ilmaan vapautuvien ammoniakkipäästöjen määrää.
Ympäristökuormaa pyritään ehkäisemään jo ennen sen syntymistä: esimerkiksi rehussa huomioidaan jo fosforipäästöjen vähentäminen ja neljän rehun lisäksi eläimiä ruokitaan omalla vehnällä.

Koko juttu painetussa lehdessä

Jaa artikkeli: