Skip to main content

Asukkaita pitää aidosti kuulla sote-palveluita kehitettäessä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) valmistelee parhaillaan hyvinvointialueelle palvelustrategiaa.
Palvelustrategiassa linjataan asukkaille hyvin tärkeiden sote-palveluiden pitkän aikavälin tavoitteet sekä otetaan kantaa siihen, mihin suuntaan sekä millä tavalla palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkossa. Kuinka varmistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saanti ympärivuorokautisesti? Millä tavalla kehitetään sähköisiä palveluita? Otetaanko käyttöön uusia liikkuvia palveluita?
Palvelustrategiassa tulee lähteä perusasioista. Asukkailta olisi ollut tärkeää kysyä siitä, mitä palveluita pitää tarjota lähellä (etäisyys asuinpaikasta enintään 30 km). Myös monista muista perusasioista olisi ollut tärkeää saada asukkaiden näkemyksiä.
Keskustan aluevaltuustoryhmän mielestä hyvin valmisteltu palvelustrategia on parhaimmillaan innostava suunnitelma siitä, miten nopeasti muuttuvassa ympäristössä tarjotaan Varsinais-Suomen asukkaille saavutettavat, turvalliset sekä vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Huonoimmillaan se on lamauttava ja pelkoja asukkaissa, henkilöstössä sekä luottamusjohdossa ruokkiva kylmä keskittämis- ja saneerauspaperi.
Varhan julkaisema sähköinen kysely hyvinvointialueen palveluista uhkaa heikentää palvelustrategiatyön onnistumisen. Keskustan aluevaltuustoryhmä on huolestunut johdattelevan yksipuolisesta kyselystä, jossa asiakasnäkökulma on unohdettu ja lähipalvelut nähdään rasitteena. Lapsiperheiden, ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden lähipalveluita ei tulisi nähdä rasitteena. Jos aidosti halutaan kuulla vastaajan näkemys asiaan, kysymysten asettelun tulisi olla mahdollisimman neutraali.
Keskustalle palvelustrategian yksi tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa lähipalveluiden saatavuus ja hyvä laatu. Pidämme tärkeänä, että palvelustrategian valmistelussa kysytään laajasti niin asukkaiden kuin sidosryhmien näkemyksiä. Siksi valmistelun seuraavissa vaiheissa tulee järjestää uusi kysely, jossa aidosti kuullaan näitä näkemyksiä.

Olavi Ala-Nissilä
Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

Päivi Maisila
Keskustan aluevaltuustoryhmän
varapuheenjohtaja

Jaa artikkeli: