Skip to main content

Älkkä hyvä ihmise ampuka ilveksi!

Käsi ylös, kui moni on nähny elävä ilvekse luannos? Jokune käsi nousse, ei kovi montta.
Kui moni on marjastamas ollesas törmäny uhkavast käyttäytyvä ilvekse; ei kettä. Hää o menny jo aikka päivi muil maisemil, ku o kuullu ihmise pöhisevä jossan puskas.
Mää olen kerra muutama sekuni aja nähny ilvekse kävelevä tiä ylitte tual Salo rajal. Ol talviehto, pimjä ja näkyvys huan. Onneks autos ol hyvä jarru eikä kelikä ollu liia liukas ja miäs kerkis vilkuttama valojas vastantuleval autol varoiks.
Olsis ollu ihan kauhja, jos hää olsis jääny al, ku kerra elämäsäs piäne hetke o nähny vilaukse ilveksest.
Yhrel tuttava pariskunnal sattus kiva tapaus, ku heiti pihalas o lastelaste piän jalkapallomaali ja palloi. Hee kattosiva akkunast, et mikä tos maalitolpa viäres istu, voik se olla  ilves. Kyl se vaa ol! Piäne aikka hää istus siin ja nappas sit pallo suuhusas ja men hiljaksi mettä.
Heitil on paljo kaikki lasten palloi ja paijoi pihal ja hee vahtava akkunast, et jos ilves tulsis uurestas, mut ei ol tullu. Tarttis kuvaki saara. Toinen pallo on häviny, mut sitä ei kukka ol nähny, ketä see vei.
Ku mää istusi heitin kaffepöyräsäs, nii määki kyttäsin pää vinos koko aja, et jos ilves tulsis taas pallo pelama, mut ei hää ol mikkä sirkuseluk, mikä tule sillon ku ihmise varttova.
Niinpal lapseline määki olen , et paiskasin muutama pallon pihal ja viritin riistakamera. Meinasin, et ilveksenpoikkie hamppais ja kynssis paijoi voi paljonki kulu. Mut ei se luantokuvauska iha noi yksinkertast ol.
Ilves on Suame ainova luannovarane kissaeluk, kaikken kaunemp ja hianomp koko metäväest.
Mitä ilo ihmine voi saara nii hiano eluka tappamisest ? Ja mitä simmoste ihmiste pääs liikku, ku on antane suure määrä  kaatoluppi ilveskanna vähentämiseks, kysyn vaa!

Mantar

Jaa artikkeli: