Skip to main content

Aluetoimikunnista ei pidä luopua

Kunnalliseen päätöksentekoon ei pidä ajaa yritystoiminnan tehokkuutta. Päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja vuorovaikutteista. Perhettä voidaan hyvin pitää mallina. Ei pidä syödä enemmän kuin tienaa ja jäsenistä pidetään yhdessä huolta. Toimialojen välinen kumppanuus tulee löytyä kaupungin sisällä. Kokonaisuuden sisällä pitää tietää miten toimitaan yhdessä, yhtenä kokonaisuutena.

Virkamiehet valmistelevat muutamien luottamushenkilöiden ajatusten pohjalta päätöksiä. Oikeanlainen päätöksenteko on keskusteleva. Kompromissien tekokaan ei ole pahasta, mikäli tilanne niin vaatii. Hallintosäännön jalostuksessa emme saa hukata olennaista. Ylisuuresta valtuustosta on jo päästävä eteenpäin.

Yhteisen kaupungin rakentaminen edellyttää kuulemista.  Päätösten kanssa on voitava elää.
Itse olen osallistunut Kiskontien aluetoimikunnan työskentelyyn hallituksen edustajana. Voin vilpittömin mielin sanoa, että salolaisten, muurlalaisten, kiskolaisten  ja perniöläisten muodostamassa toimikunnassa on käyty erinomaisen vilkasta ja rakentavaa keskustelua. Positiivisia ja negatiivisia asioita on puhuttu halki.  Perusteluja on kuunneltu, aloitteita tehty ja viestiä viety eteenpäin. Ja nyt ollaan jo aluetoimikunnista luopumassa.

Näin ei pidä toimia!

Salon toimia seurataan tiiviisti koko Suomessa. Aluetoimikunnat on luotu juuri palvelemaan kokonaisuutta, lisäämään toiminnallista tasa-arvoa, paikkaamaan demokratiavajetta. Ensimmäisestä kaudesta on opittavaa, jatkossa on varaa parantaa. Olemme mukana tasa-arvon pilottihankkeessa Vantaan, Espoon ja Turun kanssa. Tämä on ollut kaupungillemme erinomainen kasvun paikka. Salomme kaikki alueet ovat meille tärkeitä, toiminnallinen tasa-arvo näkee kokonaisuuden. Kaupungissamme pitää kommunikoida ja tiedottaa selkeästi. Aloitteiden ja asioiden eteneminen pitää saada joustavaksi. Aluetoimikunnissa ei ole vika, vaan organisaatiossa.  Vaikuttavuus on huomioitava talouden reunaehtojen ohella.

Aluetoimikunta kutsuu kokoon alueensa yhdistykset ja kuuntelee heitä, säännöllisesti. Epäpoliittisuus on aluetoimikunnissa parasta. Kylät aktivoituvat, meillä on jo hyviä esimerkkejä mm. Vuoden kylä Teijolla. Mutta aktiivisuutta ei ole vielä kaikissa kylissä, tarvitaan aikalisä. Kotiseutuyhdistykset ovat tärkeä elementti myös. Vaalikaamme niitä. Yhteistyöhön kannustaen.
Säästöjen äärellä pitää miettiä vaikuttavuutta. Eurot eivät mittaa kaikkea.

Sydämen sivistystä päätöksentekoon ja tasa-arvoa aluepolitiikkaan

Elina Suonio – Peltosalo

Jaa artikkeli: