Skip to main content

Hålldamin kalatiellä käy kohta kuhina

Kiskonjoen pinta kuplii, kun pikkukalat hyppivät Hålldamin padon eteläpuolella.
–Se se paras palkinto on, kun näkee ensimmäisten kalojen nousevan uomaan, toteaa Esa Ajalin Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalinista.
Yrityksen koneet ovat jyrisseet padolla heinäkuun lopusta asti, mutta kohta dieselien kumu vaikenee ja muunlainen liikenne ottaa vallan. Hålldamin kalatie on valmistumassa ja vaelluskalat sekä muutkin eväkkäät pääsevät kulkemaan sitä pitkin säätöpadon ohi jo ehkä tällä viikolla.
Alkukesästä valmistuivat maanrakennustyöt Kosken voimalan ohittavalla kalatiellä ja melkein heti sen perään alkoivat työt Hålldamissa. Kyseessä ei ole likimainkaan yhtä järeä operaatio kuin Koskella:  Hålldamilla on itse jokiuomassa säätöpato, jolla säännellään Kirkkojärven pintaa.  Sen sivuitse on kulkenut vanha uoma, jota on muinoin käytetty malmiveneiden kulkemiseen. Sittemmin uoma on osin tukittu maamassoilla. Nyt se avataan koko mitaltaan kalojen baanaksi.
Kalatiet rakennetaan osana Freshabit Life IP-hanketta.   EU-varoin kustannetaan töitä ja materiaaleja 180 000 euron edestä.  Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kalastusbiologi Leena Rannikko summaa kahden kalatien kaikkiaan kustantaneen toistaiseksi noin 600 000 euroa ja hintaa on kertynyt joka askeleella vähän lisää.
–Esimerkiksi ruukkikuonan analyysi, joka meidän piti teettää, maksoi varsin pitkän pennin.
Kaksi kulkuestettä on nyt avattu, mutta vielä on työtä tehtävänäkin, muistuttaa Leena Rannikko;  kalojen kulun tiellä kohti sivupuroja ja latvavesiä on vielä esteitä.
Mommolankosken kalatiestä on suunnitelmat tehty, mutta toteutuksesta ei toistaiseksi ole tietoa.  Holstenkosken patorakenteista osa on kaavailtu purettavaksi.

Koko juttu 2.9. painetussa ja digilehdessä. 

Jaa artikkeli: