Skip to main content

Ulkomaalaisia asuu Suomessa n. 8700

Suomessa kuluneen vuoden aikana vieraiden ulkomaalaisten määrää ei tilastollisesti pystytä ainakaan selvittämään. Pohjoismaisen passiunionin edellyttämän sopimuksen mukaisesti Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta maahamme saapuvia ei tilastoida ja vasta viime heinäkuusta lähtien on seurattu Pohjoismaiden ulkopuolelta maahan saapuvien määriä. Vertailukelpoista lukua edelliseltä vuodelta ei myöskään ole käytettävissä, sillä v. 1958 maahan saapuneiden ja maasta lähteneiden ulkomaalaisten määrä käsitti myös muiden Pohjoismaiden kautta matkustaneet.
Henkikirjojen mukaan Suomessa asuvia ulkomaalaisia on tällä haavaa 8,681, joista miehiä 4,434.

Jaa artikkeli: