Skip to main content

Talven työllisyysnäkemät Perniössä heikommat kuin edellisinä vuosina

Ilmoitussatoa 7.1.1964 ilmestyneestä lehdestä.Työllisyys Perniön kunnan alueella tulee varsinkin rakennus- ja sekatyöväen kohdalla olemaan vaikeampi kuin parina kolmena edellisenä talvena. Rakennustyöt ovat vähissä koko kunnan alueella ja Salon kapungissakin aikaisemmin Perniöstä käyneiden työläisetn joukossa on moni joutunut jäämään kotiin ja työn puutteeseen, toteaa kunnanjohtaja Kaarlo Saariluoma Perniöstä.
– Metsätyöt ovat myös olleet vähenemässä. Lähinnä näidenkin töiden voimakas koneellistuminen on vähentämässä myös työpäivien lukua, koska aikaisempien vuosien normaalihakkuut kyetään nyt suorittamaan entistä lyhyemmässä ajassa.
– Kunnan omat rakennustyöt ovat tällä hetkellä varsin vähäiset. LÄhinnä niihin on vaikuttanut vajaus kansalaiskoulun rakennuslupahakemuksen tultua hylätyksi.
-Suurempia kunnallisia tiehankkeita ja paikallisteiden parantamisia on tosin Perniön kunnan alueella lukuisasti ohjelmassa. Muun muassa Teijon ja Mathildedalin välisen yksityistien parannustyöt sekä Kotalato-Korvenkyläntien rakentamistyö.  Mainittujen töiden aloittaminen tulee kuitenkin riippumaan ylempien tieviranomaisten päätöksistä.

(lyhennelmä)

ILMOITUKSIA

Veroilmoitusten täyttäjät
Maksuton neuvontatilaisuus Perniön VPK:n talossa sunnuntaina 12.1. klo 15. Teijolla Pentti Gustafssonin asunnossa kello 12. Käytännöllisiä yksityiskohtaisia neuvoja täyttämistavasta ja hyväksyttävistä vähennyksistä ym. Ohjaajana Pekka Virtanen.
Perniön. sos.dem.yhdistys

Kuulutus
Sen johdosta, että Helsingistä oleva Oy Gulf Oil Ab-niminen toiminimi on anonut saada lupaa sijoittaa Perniön Säästöpankin omisatamalle ja Perniön Autohuollon hallinnassa olevalle tontille yhden 8000 litran vetoisten säiliön III luokkaan sijoittuvaa polttonestettä varten, kehoitetaan kaikkia niitä joiden etua tai oikeutta säilön sijoittaminen koskee, neljäntoista päivän kulueessa tästä päivästä lukien jättämään allekirjoittaneelle kirjalliset muistutuksensa uhalla, että asia muuten ratkaistaan ja asianomainen on asiassa puhevaltansa menettänyt.
Perniössä, Perniön piirin nimismihene virkahuoneessa tammikuun 7.päivänä 1964
Raino Jäykkä

Jaa artikkeli: