Skip to main content

Särkisalon Saunamäkeen kaavoitetaan tontteja

Särkisalon Saunamäkeä aletaan kaavoittaa uusiksi.

Salon kaupunkisuunnittelulautakunnan ensi tiistain kokouksessa yhtenä asiana on Saunamäen ranta-asemakaavan vireilletulo.  Päätösesityksen mukaan lautakunta katsoo hankkeen tarkoituksenmukaiseksi.

Maanomistajan tarkoituksena on kaavoituttaa alueelle loma-asuntoja.  Rakennuspaikkojen määrä on toistaiseksi avoinna, ja kaupunki ottaa tähän asiaan kantaa vasta kun kaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

Parhaillaan alue kuuluu rantayleiskaavan alueeseen loma- ja matkailualueena sekä osin myös teollisuusalueena.
 Suunnittelualueen pinta-ala on runsaat 15 hehtaaria ja rantaviivaa sillä on 370 m.   Alueella on jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

Jaa artikkeli: