Skip to main content

Salon kaupunki kielsi vastaamasta valtuutetun tekemään kyselyyn yt-neuvotteluista

Salossa on syntynyt nokittelua  valtuutettu Heikki Tammisen (ps) henkilöstölle tekemästä, yt-neuvotteluja koskevasta kyselystä.

Tamminen on viime perjantaina lähettänyt kouluihin, päiväkoteihin, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen sekä vanhuspalveluiden johtoon ja vanhustenhoitoyksiköihin kyselyn siitä, mikä on mieluisin vaihtoehto yt-neuvottelujen säästöratkaisuksi.  Vastausvaihtoehdot ovat lomautukset, progressiivinen palkka-ale tai molemmat. Lisäksi lomakkeeseen saa merkitä oman ehdotuksensa.  Tamminen toivoo saavansa vastaukset viikon 10 loppuun mennessä.

Salon vt. henkilöstöjohtaja Christina Söderlund on puolestaan  lähettänyt maanantaiaamuna henkilöstölle viestin, jossa hän kieltää vastaamasta kyselyyn tai välittämästä sitä eteenpäin.
Söderlund painottaa, että kysely ei ole työantajan toimintaa, sen toteutuksesta ei ole tiedotettu kaupunkia etukäteen eikä se tätä toimintatapaa hyväksy.
Salon yt-neuvottelut alkavat maanantaina.

HeikkI Tamminen itse on hämmästynyt tiedosta.
–    Aika kummallista, jos en saa kysyä mielipiteitä. Sehän on valtuutettuna minun tehtäväni.
Tamminen pistää myös piikin liittojen suuntaan.
–    Jos ay ei ole hoitanut hommiaan, eihän se voi estää minua kysymästä.
Kyselyyn oli maanantaiaamuna tullut kymmenkunta vastausta. Tamminen summaa vastausten olevan sikäli yhteneväisiä, että lomautuksia tai palkanalennuksia ei haluttaisi.
–    Mieluummin nostettaisiin veroja, mutta eihän tilannetta sillä tietysti voi yksin ratkaista.

JHL:n aluepäällikkö Maaret Laakso näkee tapauksessa kaksi puolta. 
– Nähdäkseni vastaamisen kieltäminen ei ole työnantajan toimivallassa, hän linjaa.
Toisaalta Laakso toteaa, että yt-neuvottelujen ollessa käynnissä kysely ei välttämättä edesauta niiden osapuolia kuten työntekijöitä tai -antajaa. 
Hän korostaa, että kyselyn laatimisessa ja kysymysasettelussa on käytettävä harkintaa, jotta kaikki vastaajat ymmärtävät ne samalla tavalla ja oikein.

Jaa artikkeli: