Skip to main content

Salolta kovaa kritiikkiä esitykselle yöpäivystyksen lopusta

Salon kaupunginhallitus antoi maanantaina odotetusti kriittisen lausunnon Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta.

Taustalla on vireillä oleva lakimuutos.  Sen toteutuessa jokaisella hyvinvointialueella olisi yksi yliopistollinen sairaala tai keskussairaala, jossa on monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä.  Tämän on katsottu turvaamaan henkilöstön ja osaamisen riittävyys.  Varsinais-Suomessa tämä tarkoittaisi, että yöpäivystys olisi Turussa.

Salo toteaa, että palveluverkon on oltava hyvinvointialueen päätösvallassa, ei lainsäädännöllä ohjattua.  Salo toteaa, että Turun päivystys on jo valmiiksi ruuhkainen.  Lisäksi muistutetaan kaupungin suuresta koosta, välimatkoista ja saaristoalueista.

Kaupungin lausunnossa muistutetaan, että Salon laajan palvelutason sairaalatoiminnoista oli yhteinen näkemys ennen hyvinvointialueiden perustamista.

Lisäksi pelätään kerrannaisvaikutuksia:  vaikka lakiesitys koskee nyt vain ympärivuorokautista päivystystä, arvellaan lausunnossa sen johtavan Salon kirurgisen toiminnan vähenemiseen ja sisätautien vuodeosaston muuttumiseen perusterveydenhuollon vuodeosastoksi.

Salon sairaalalla on myös pitkät perinteet koulutussairaalana.  Jos sairaalan toimintoja supistetaan, vähenee houkuttelevuus sekä lääkäräien että hoitajakoulutuksen osalta.

Jaa artikkeli: