Skip to main content

Salo nipistämässä Yhres-rahoista

Salo saattaa leikata rahoitusosuuttaan Särkisalokodin Yhres-toiminnasta.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja päätti, että kaupunki tukee toimintaa 30 000 eurolla, jos valtuusto tämän määrärahan ensi vuoden talousarvioon hyväksyy.

Tänä vuonna kaupungin talousarviossa oli varattuna toiminnan tukemiseen 45 000 euroa.  Toimintaa rahoittava Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on niin ikään ilmoittanut ohjeellisessa avustussuunnitelmassaan, että se varaisi toimintaan 46 000 euroa. 

. Yhresin toiminnanjohtaja Päivi Engblom toteaa, että vaikka kaupungin avustus kolmanneksella pienenisi, toiminta jatkuu. 
–On pystyttävä karsimaan yleisistä kuluista ja hankinnoista.   On kaksi asiaa, missä säästäminen ei saa näkyä. Se ei saa vaikuttaa kohderyhmään eikä vapaaehtoisiin, Engblom linjaa. 

Esimerkkinä säästämisistä Engblom ottaa sen, että ulkopuolisten tilojen vuokraamista Yhres-toiminnan käyttöön harkitaan entistä tarkemmin.

Kaupungin osuuden pieneneminen ei tarkoita sitä, että STEAn avustussumma kutistuisi samassa suhteessa. 
–Vain, jos kulujen jaosta on tehty  sopimus.  Yleensä sitä ei ole, vaan on ollut yhteinen tahto rahoittaa toimintaa yhdessä, toteaa valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen STEAsta.

Jaa artikkeli: