Skip to main content

Sahajärven lehtoon merkitään luontopolku

Sahajärven alueelle Teijolla merkitään luontopolku.  Tarkoituksena on saada runsaan kilometrin mittainen polku kyltitettyä vielä tämän vuoden aikana.
–Alueella kulkee paljon polkuja ja tämäkin polku on jo olemassa, mutta nyt siihen tehdään maasto-opasteet, kertoo Marja Järvenpää Metsähallituksesta.
Polun alkupää tulee aikanaan olemaan vanhan voimalaitoksen luona. Siitä se kulkee puron ja padon kautta järvelle ja palaa metsien kautta takaisin voimalalle.
Alue kuuluu Natura 2000-verkostoon ja opastus tehdään osana Luonnonhoito life-hanketta.  Hankkeen tavoitteena on parantaa lajistollisesti monimuotoisimpien luontotyyppien tilaa.
–Sahajärven ympäristö on hyvin vivahteikas kohde, muotoilee Järvenpää.
Lehdoissa on vierasperäisiä, kartanon peruja olevia kasveja, samoin historiallisia rakenteita kuten myllyn rauniot ja kartanon luonnonpuistoon kuuluneet kivirappuset.
–Se on ollut tietynlainen arboretum, Järvenpää muistuttaa.
Hoitotoimina on jo aiemmin kaadettu kuusia.
Lajisto on myös eläinten puolesta rikas.
–Siellä on muun muassa liito-orava, joka on aina mielenkiintoinen.  Linnuista alueella esiintyy esimerkiksi koskikara.
Opasteisiin tulee tietoa paitsi lajistosta, myös alueen historiasta ja sen hoidosta.
Sahajärven lisäksi uusi luontopolku on tulossa Matildanjärvelle.  Luontotalon läheisyyteen on tarkoitus perustaa pienemmille lapsille, alle kahdeksanvuotiaille, suunnattu oma luontopolkunsa.
–Tarkoituksena on tehdä siitä opasteiltaan sellainen, että kävijän ei tarvitse vielä osata lukea.  Polulle on tulossa tekemistä ja touhuttavaa, vinkkaa Marja Järvenpää.
Matildanjärven ympäristö on erilainen kokemus kuin Sahajärvi.
–Siinä on metsää, järvenrantaa ja suota. Siitä saa kyllä tuntuman luontoon.

Jaa artikkeli: