Skip to main content

Raasepori ei halua Tenholan rinteitä arvokkaiden maisemien listalle

Raaseporin kaupunki vastustaa aikeita lisätä Tenholan ja Bromarvin harjuviljelymaisemat valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listalle.
Kaupunginhallitus katsoo lausunnossaan, että viljelymaisemien suojeleminen arvokkaan maisema-alueen statuksella rajoittaisi maatalouden kehitystä ja maiseman muutosta.
Viljelymaisemien säilymisen edellytyksenä on taloudellisin perustein toimiva maaseutuelinkeinojen harjoittaminen, joka saattaa edellyttää toiminnallisia muutoksia, joilla taas on vaikutusta maisemaan.Kaupunki toteaa, että maisemansuojelulle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa maakuntakaavasuunnittelussa, sillä alue on jo maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi nimetty.
kuut tulisi sallia.

Jaa artikkeli: