Skip to main content

Pitkän ruotsin ryhmille stoppi pikkukouluilla

Pnja Nuutinen ja Henna Tuominen olisivat aloittaneet ruotsin opiskelun.Ennen kaksikielisessä Särkisalossa on loppumassa ruotsin opiskelu toisena pitkänä kielenä. Ensi syksynä ruotsin opetuksen aloittavaa neljäsluokkalaisten ryhmää ei enää saatu kokoon.

Jotta opetus alkaisi, yhdessä opetusryhmässä tulisi olla vähintään kymmenen oppilasta. Viime vuonna Särkisalon ja Nurkkilan yhteisen ryhmän kohdalla joustettiin vielä kahdeksaan oppilaaseen, mutta ei enää.

Neljänneltä luokalta aloitettavaa ruotsin kieltä on opiskeltu Särkisalossa jo pitkään, pari viime vuotta yhdessä Nurkkilan koulun kanssa.
– Kun Särkisalo oli vielä itsenäinen kunta, jokaista luokka-astetta opetettiin erikseen ruotsissa. Kaksikielinen kunta katsoi, että toiseen kieleen kannattaa panostaa kunnolla, mainitsee kolmatta ja neljättä luokkaa opettava Mirja Meriluoto.

Saloon liittymisen jälkeen siirryttiin yhdysluokkaopetukseen. Opetusta ei saanut myöskään enää omalla koululla, vaan halukkaat kielen opiskelijat kuljetettiin Nurkkilan kouluun, sillä Särkisalo ja Nurkkila  määriteltiin yhteiseksi opetusalueeksi.

Neljäsluokkalaisten ruotsin opetus ei ala syksyllä myöskään Saurun koulussa, jossa on opetettu aiemmin oman koulun lisäksi myös Mussaaren ja Teijon koulun oppilaita. Kymmenen oppilaan kriteeri ei täyttynyt sielläkään.

Kirkonkylän koulussakin ryhmä saatiin lopulta juuri kokoon.

Lisää kieliasiaa tämän viikon Perniönseudun Lehdessä.

Jaa artikkeli: