Skip to main content

Perniössä 410 kukkoa ja 21,776 kanaa

Kesällä 1959 koottiin tänä vuonna suoritettavaa yleistä maatalouslaskentaa varten alustavia tietoja, joita koskevat tilastot ovat nyt Varsinais-Suomen maanviljelysseuran taholta saapuneet. Laskennan piiriin kuuluivat kaikki sellasiet tilat, joilla oli maatalousmaata vähintään 0,5ha ja myös sellaiset puutarhatilat, joissa pellon ja puutarhan ala oli vähintään 0,25ha.

Tilastoista ilmeni muun muassa, että:
–    Viljelmien luku Perniössä on yhteensä 1118, joista alle 5 pelto ha:n tiloja on 552 kappaletta.
–    Viljelmien koko pinta-ala on 38.534 ha, joista peltoa 11.004 ha ja metsää 22,395 ha.
–    Hevosia on yhteensä 754, nautakarjaa 6.031, sikoja 4.252, hanhia 80, ankkoja  15, kalkkunoita 835 ja mehiläisyhdyskuntia 159 kappaletta. Kanojen ja kukkojen määrät on mainittu otsikossa.
–    Viljelmillä on 367 traktoria, 54 leikkuupuimuria, 33 kuorma-autoa, 147 henkilö- ja pakettiautoa ja 110 moottoripyörää –mopedia.

Maatalouksissa työskentelee Perniössä 4.154 henkilöä, eli 47,6% kunnan asukasluvusta. Lukuun sisältyy alle 15 –vuotiaita lapsia 1.178 kappaletta.

Jaa artikkeli: