Skip to main content

Perniön yhteiskoulun lisärakennus ehtinyt harjannostajaisvaiheeseen. (5.6.1959)

Perniön yhteiskoulun uuden lisärakennuksen harjalla liehui lippu merkkinä siitä, että uudisrakennustyöt ovat saavuttaneet erään välietapin. Uusi lisärakennus on harjannostajaisvaideessaan. Perniöläiset iloitsevat, että tämä jo vuosia vireillä ollut rakennushanke on editynyt suunnitelmien mukaisesti kohti lopullista valmistumistaan. Onhan viime vuosina yliopistoon johtava lähes 400 oppilaan koulu joutunut toimimaan melko vaikeissa olosuhteissa, kun luokkia on täytynyt  sijoittaa ulkopuolelle varsinaisen koulurakennuksen, joka viimeksi mainittukin siitä huolimatta on ollut ahdas ja epämukava. Koulu tulee nyt saamaan täysin uusitut, ajanmukaiset suojat, kun rakennustyöt urakkasopimuksen mukaisesti saadaan päätökseen ensi joulukuun puoliväliin mennessä.
Uuden lisärakennuksen hanke on jo käytännöllisessäkin mielessä ollut vireillä parin vuoden ajan, kunnes talvella 1958 kannatusyhdistyksen johtokunta hyväksyi kahdesta ehdotuksesta arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoen luonnoksen. Tämän perusteella laaditut lopulliset piirustukset ja työselitys hyväksyttiin Kouluhallituksen toimesta 26.11.1958. Varsinaiset rakennustyöt pääsivät alkuun 29.1.1959.
Rakennustöiden pääurakoitsijana toimii rakennusurakoitsija Pentti Muurama Salon kauppalasta, putkitöiden urakka on annettu Lahden Vesi- ja Lämpöliikkeelle sekä sähkötyö Salon sähkö- ja Radioliikkeelle. Rakkennuksen suunnittelusta arkkitehtitoimisto A.Ehojoen lisäksi huolehtivat: saniteetti- ja ilmastointisuunnitelmat ins. Åke Jokela, Turku, sähkötyösuunnitelmat tarkastaa ins. Niilo Jernvall, Helsinki, konstruktiopiirustukset ja laskelmat dipl. ins. Pentti Terho, Rakento Oy:stä, Helsinki ja rakennuttajapalvelua rakennustoimikunnan apuna on suorittanut Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy, Helsinki.
Uudisrakennustöiden yhteydessä suoritetaan vanhan koulutalon osalta myös täydellinen sisäkorjaus ja uudistus. Rakennuskustannusten on laskettu kohoavan yhteensä 112 milj. markkaan, joka pääasiassa joudutaan ottamaan lainana. Lainanotto on mahdollinen Perniön kunnan myöntämän takuun avulla. Yhteensä on Perniön kunta myöntänyt takuuta 95 milj. markkaa.
Rakennustyömaan vartaavana mestarina on rkm. Kaarlo Valpas, Salosta ja toisena mestarina rkm. Mikko Kaarlo Salosta. Työnvalvojana rakennuttajan puolesta on toiminut rkm. Leevi Louhi, Turun kaupungista.
Kannatusyhdistyksen puolesta rakennusasioita hoitaa erillinen rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana on kunnanjohtaja Kaarlo Saariluoma, varapuheenjohtajana säästöpankinjohtaja K.V. Ali-Melkkilä sekä jäseninä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kalle Jokinen ja kunnanrakennusmestari Albin Skogström. Rakennustoimikunnan sihteerinä toimii kunnansihteeri Toimi Tähkävuori.
Uuden lisärakennuksen kuutiotilavuus on 10.600m3 ja vanhan osan5.400m3. Yhteensä ovat rakennettavat ja uusittavat koulutilat 16.000m3. uudisrakennus on kivirakenteinen – tehty ns. runkotalona, jolloin väliseinät esim. ovat suurimmaksi osaksi puhtaaksivalettuja. Lisärakennukseen tulee entisten luokkatilojen lisäksi myös mahdollisuus käytännön aineiden opettamiseen, sillä pojille valmistuu veistoluokka ja metallityöhuone sekä tytöille kotitalousopetusta varten täydelliset tilat. Myös erikoisluokkia tulee runsaasti uuteen lisärakennukseen.

Jaa artikkeli: