Skip to main content

Perniön vesilaitosta aletaan laajentaa (22.5.1959)

Perniön Vesiosakeyhtiön yhtiökokouksessa keskiviikkona Perniön kunnantalossa suoritti kokouksen avauksen hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Saariluoma selostaen viime vuoden toimintaa. Kokouksen pyheenjohtajaksi valittiin kaupiias Antti Miettinen ja pöytäkirjanpitäjäksi kunnansihteeri Toimi Tähkävuori.

Esiteltiin vuosi- ja tilikertomukset vuodelta 1958. Vuosikertomuksesta ilmeni mm., että yhtiö rakennutti viime vuoden aikana ns. Kylmässuon pohjavesialueelle uuden jakelukaivon, jonka rakennuskustannukset olivat 795.991mk. Verkostossa oli vuoden lopussa yhteensä 76 eri taloutta ja laitosta, joiden likimääräinen asukasluku on 1000. Vedenkulutus oli vuoden aikana lisääntynyt edelleen noin 15% ollen yhteensä mittauksen mukaan 41.596m3. Tilikertomuksen mukaan olivat yhtiön tulot 1.382.958mk. ja omaisuustaseen loppusumma tilivuoden päättyessä 18.139.646mk.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti vuosi- ja tilikertomukset, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Päätettiin korottaa uusien talouksien liittymismaksut elinkustannusindeksinnousua vastaaviksi, jolloin esim. omakotitalon liittymismaksun suuruudeksi tulee 66.500mk. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksestä kaivoalueen vuokrasopimuksen, jolla maanviljelijä Aimo Ali-Melkkilältä vuokrattiin n 5ha suuruinen pohjavesialue 50 vuodeksi sopimuksessa lähemmin mainituin ehdoin.

Hallituksen taholta ilmoitettiin vielä, että kirkonkulän asutusalueen vedenkulutuksen nopeasti kasvaessa on vesilaitosta edelleen kiireellisesti laajennettava. Tässä tarkoituksessa on päätetty tilata Maaseudun Keskusrakennustoimiston vesihuolto-osastolta vesisäiliön rakennussuunnitelma. Vesisäiliö tullaan sijoittamaan ns. Piilokalliolla kirkonmäen maastossa ja tulee sen tilavuuseksi 250m3. Säiliön avulla voidaan ottaa jatkuvasti täydellä teholla vettä pohjavesialueelta. Vesisäiliön rakentaminen riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Jaa artikkeli: