Skip to main content

Perniöläisten oma joululehti ilmestyy lähiaikoina toisen kerran. Perniö tunnetuksi –yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti kotiseutumme entisten ja nykyisten olojen, luonnon ja sivistyssuhteitten kaikinpuolisen tutkimisen edistäminen. Tässä tarkoituksessa yhdistys onkin ottanut erääksi toimintamuodokseen paikallisaiheisen julkaisutoiminnan. Tällä tavalla voidaan osaltaan ylläpitää kuntamme asukkaissa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja edistää kotiseutuhenkeä. Samalla saadaan myös talletetuksi pitäjämme elämää menneinä aikoina ja annetuksi tavoitteita nykyiselle polvelle esi-isien työn kunnioittamiseksi.

Lyhenntty alkuperäisestä 4.12.1959 ilmestyneestä Perniönseudun Lehdestä

Jaa artikkeli: